Servis pre členov

 • pravidelný denný monitoring relevantných článkov
 • pravidelný prehľad o pripravovanej a schválenej legislatíve a dokumentoch dôležitých pre potravinársky priemysel na úrovni SR a EÚ – Legislatívny servis obsahuje prehľad
  o pripravovaných predpisoch na národnej a európskej úrovni a iných dôležitých dokumentoch, prehľad o zasadnutiach pracovných skupín a prehľad o schválenej slovenskej
  a európskej legislatíve
 • pravidelný prehľad o aktuálnom dianí  – Spravodaj PKS obsahuje novinky z diania PKS, dôležité dokumenty z FoodDrink Europe, informácie o plánovaných akciách
  a podujatiach a zaujímavosti z médií
 • bezplatné semináre k novej legislatíve
 • dôsledné monitorovanie legislatívneho procesu návrhov právnych noriem na národnej a na komunitárnej úrovni, a následne uplatňuje pripomienky k tým návrhom, ktoré majú dopady na potravinársky priemysel, a to vo všetkých fázach legislatívneho procesu tak, aby sa dosiahli požadované zmeny
 • o dôležitých výzvach, faktoch, výsledkoch stretnutí sú členovia informovaný formou „rýchlej správy

PKS zastupuje záujmy svojich členov v nasledovných organizáciách a pracovných skupinách:

 • Republiková únia zamestnávateľov
 • Rada pre reklamu
 • Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv
 • Rada pre potravinárstvo pri Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 • Rada národnej platformy predchádzaniu plytvania potravinami
 • Sektorová rada pre potravinárstvo – sektorovo riadené inovácie

V prípade záujmu o členstvo v Potravinárskej komore, prosím kontaktujte emailom pani riaditeľku na adrese venhartova@pks.sk prípadne sekretariát na pks@pks.sk