EFSA medzinárodný workshop o hodnotení rizika kombinovanej expozície viacerým chemickým látkam

18/10/2021

 - 20/10/2021

Online

Dňa 18. – 20. októbra 2021 sa v rámci troch popoludňajších zasadnutí uskutoční EFSA medzinárodný workshop o hodnotení rizika kombinovanej expozície viacerým chemickým látkam (EFSA International Workshop on Risk Assessment of Combined Exposure to Multiple Chemicals).

Medzinárodní odborníci budú prednášať a viesť vedecké diskusie o „Vedeckých kritériách pre zoskupenie chemických látok do hodnotiacich skupín a budúcich výzvach v hodnotení rizika kombinovanej expozície viacerým chemickým látkam (chemickým zmesiam)“.

Zamerajú sa na tieto témy:

Kritériá založené na riziku

Metódy stanovovania priorít: kritériá zamerané na expozíciu a kritériá založené na riziku,

Budúce výzvy v hodnotení rizika viacerým chemickým látkam.

Vedecký workshop je určený pre hodnotiteľov rizika, vedcov, tvorcov politík a manažérov rizík pôsobiacich v oblasti hodnotenia rizika chemických látok pre ľudské zdravie a ďalších s potenciálnym záujmom o túto tému, napr. NGO, priemysel, novinárov. Táto udalosť má osobitný význam pre vedcov pracujúcich na metódach hodnotenia rizika kombinovanej expozície viacerým chemickým látkam vrátane regulovaných produktov a kontaminantov, využívajúcich mode of action, adverse outcome pathways,, hodnotenie expozície, toxikokinetické a toxikodynamické modelovanie a metódy silico.

Workshop bude pozostávať z otváracieho plenárneho zasadnutia, poskytujúceho medzinárodný pohľad na danú tému, plenárnych zasadnutí v sekciách a záverečného plenárneho zasadnutia.

Registrovať na workshop je možné na webovej stránke EFSA do 30. augusta 2021 (o polnoci). Pretože je počet účastníkov obmedzený, registrácia sa môže ukončiť, akonáhle sa dosiahne maximálny počet.

Ďalšie informácie o workshope nájdete na webovej stránke EFSA alebo kontaktujte organizačný výbor na adreseevents@efsa.europa.eu.

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn