Webinár ČASP so zameraním na aktualizované vodítka SZPI

29/11/2023

 - 29/11/2023

Webmeeting

Dobrý deň,

v prílohe Vám zasielame pozvánku na jesenný seminár ČASP, ktorý sa bude konať dňa 29.11.2023 od 09,30 h online cez webmeeting.cz.

Na seminári sa bude preberať stav českej novelizácie vyhlášky č. 58/2018 Sb. O doplnkoch stravy a uložení potravín, o stave legislatívneho procesu bude hovoriť pani Lenka Bradáčová.

Zástupci SZPI budú hovoriť o aktualizácii vodítok k zdravotným tvrdeniam (Miriam Bellofattová) a o praktických výstupoch kontrol SZPI (Sylva Kršková).

Zástupci Ministerstva zemědělství a SZPI zreferujú aktuálny stav situácie s predajom CBD a ďalších nenávykových psychotropných látok.

Martina Šímová si pripravila pravidelnú revíziu stavu európskej legislatívy.

Pripravili sme si prezentáciu z pohľadu právnika, pána Jakuba Máleka z renomovanej právnej kancelárie PEYTON legal, tentokrát na tému uvádzania cien u zľavových akcií.

Účastníkom seminára budeme vydávať certifikát o jeho absolvovaní na meno účastníka.

Seminár sa bude konať online, max. počet účastníkov je daný kapacitou systému na 100. Z webinára bude realizovaný záznam.

Facebook
LinkedIn