Workshop pre výrobcov a dovozcov výživových doplnkov a potraví

04/06/2024

 - 04/06/2024

MED-ART, Hornočermánska 4, Nitra

Vážené dámy a páni,

Martina Šímová, predsedníčka predstavenstva
České a slovenské asociace pro speciální potraviny (ČASP)
a presedníčka predstavenstva Food Supplement Europe Brussel (FSE) a
Nicole Hlavatá, výkonná riaditeľka České a slovenské asociace pro speciální potraviny
si Vás dovoľujú v mene organizátorov České a slovenské asociace pro speciální potraviny,
Potravinárskej komory Slovenska, spoločností MED-ART, PharmInfo a Alfa Medical Team pozvať na:
Workshop pre výrobcov a dovozcov
výživových doplnkov a potravín
a pre farmaceutov
so zameraním na legislatívu výživových doplnkov a potravín
s prehľadom slovenskej a európskej legislatívy

ktorý sa uskutoční prezenčne dňa 4. 6. 2024 (utorok), v čase od 9.00 do 15.00,

v kongresovom centre MED-ART, Hornočermánska 4, Nitra.

Registrácia cez web: www.alfamedicalteam.com/workshop
Kontakt: kristianova@casponline.cz, +421 917 871 068

Účastnícky poplatok:
Cena pre výrobcu, dovozcu VD: 350 􀎰 + DPH / ak je zákazník MED-ART: 170 􀎰 / ak je člen ČASP: 100 􀎰 + DPH
Cena pre lekáreň: 200 􀎰 + DPH / ak je zákazník MED-ART: 100 􀎰 + DPH

PROGRAM

Aktivity Českej a Slovenskej asociácie pre špeciálne potraviny
Ing. Bohumil Hlavatý, ČASP Praha

Aktuálne trendy predaja výživových doplnkov z lekární v SR

Aktuálne informácie v oblasti slovenskej a EU potravinárskej legislatívy
JUDr. Jana Venhartová, Potravinárska komora Slovenska

Predaj výživových doplnkov na internete v Českej republike
Mgr. Martin Hedeja, Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Implementácia štandardných preventívnych postupov vo verejných lekárňach a ich
praktické využitie
PharmDr. Petra Haár Némethová, MED-ART

Novinky v EU legislatíve so zameraním na výživové doplnky
Mgr. Martina Šímová, ČASP Praha

Výživové (potravinové) doplnky 2024
MUDr. Marek Slávik, Úrad verejného zdravotníctva SR

Problematika nových potravín (Novel Food) – aktuálne témy a problematické oblasti
Ing. Eva Jóžeffiová, PhD., Úrad verejného zdravotníctva SR
Počas podujatia je pre Vás zabezpečené občerstvenie. Po skončení podujatia obdržíte prezentácie k prednáškam.

Facebook
LinkedIn