XXI. VEDECKÁ KONFERENCIA BEZPEČNOSŤ A KONTROLA POTRAVÍN

21/03/2024

 - 22/03/2024

Piešťany

Konferencia je určená širokej odbornej verejnosti pôsobiacej v oblasti potravinárstva, potravinárskych a analytických laboratórií, potravinárskych podnikov, potravinárskeho výskumu a školstva. Cieľom konferencie je prezentovať najnovšie trendy v oblasti kontroly a bezpečnosti potravín, potravinárskej analýzy, autentifikácie a vysledovateľnosti potravín, alergénov a kontaminantov, analýzy a hodnotenia potravín novými metódami.

Viac informácií na www.potravinarstvo.sk

Facebook
LinkedIn