Potravinárska komora Slovenska je hlasom potravinárskych firiem,
potravín, zamestnávateľov a exportérov
Našou povinnosťou, naším poslaním je spolupráca pri obhajovaní
spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu.
Potraviny sa týkajú každého z nás. Je dôležité podporovať
domácu produkciu potravín, podporíme tým rozvoj
regiónov a spracovanie surovín zo Slovenska.
Podporujeme inovácie a reformulácie potravín a zdieľanie
najlepších praktík v prenose vedeckých poznatkov do praxe.
Previous slide
Next slide

Potravinárska komora Slovenska

je dobrovoľným združením právnických osôb, založeným potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu. Potravinárska komora Slovenska je jediným zástupcom Slovenska v strešnej európskej organizácii potravinárskeho a nápojového priemyslu FoodDrink Europe.

Potravinárska komora Slovenska pre svojich členov zabezpečuje:

  • pravidelný denný monitoring relevantných článkov
  • pravidelný prehľad o pripravovanej a schválenej legislatíve a dokumentoch dôležitých pre potravinársky priemysel na úrovni SR a EÚ
  • pravidelný prehľad o aktuálnom dianí v Potravinárskej komore Slovenska
  • bezplatné semináre k novej legislatíve
  • kontakt so štátnymi orgánmi ohľadom výkladu legislatívy
  • informácie o otvorených výzvach na nenávratné finančné príspevky
  • konzultácie k potravinárskej legislatíve
Orgány PKS
Dokumenty
a publikácie
Členovia
Servis pre členov
Členská sekcia

Tlačové správy

Informácie

Zaujímavosti