Legislatíva SR

Zákon o potravinách
Usmernenie k letákom
Cudzorodé látky
Označovanie potravín
Označovanie potravín
Označovanie nebalených potravín
Slovenská potravina Farmárska potravina
Značka kvality SK
Označovanie pôvodu a zemepisných označení
Použitie loga a označovanie výrobkov ekologickej poľnohospodárskej výroby ("bio", "eko")
Glykozidy steviolu
Predaj potravín malé prevádzkárne
Bezobalový predaj
Malé prevádzky
Predaj z dvora
Trhový predaj
Neprimerané podmienky
Ostatné predpisy
Veterinárna starostlivosť
Potravinový kódex - pozn. hlavy Potravinového kódexu neuvedené v zozname boli zrušené
PRVÁ ČASŤ - Vymedzenie základných pojmov a spôsob skúšania potravín a tabakových výrobkov
DRUHÁ ČASŤ - Všeobecné požiadavky
LEGISLATÍVA PRE JEDNOTLIVÉ KOMODITY
Výrobky živočíšneho pôvodu/mäso, mlieko a hydina a výrobky z nich, výrobky rybolovu a alternatívne výrobky
mäso
mäsové výrobky
hydina
hydinové výrobky
mlieko
mliečne výrobky
vajcia
produkty rybolovu a výrobky z nich
Výrobky rastlinného pôvodu/obilniny, strukoviny, pekárske a cukrárske výrobky, cestoviny, cukor, med a kakaové výrobky
obilie - mlynské výrobky
pekárske výrobky - cukrárske výrobky - cestoviny
droždie
kávové extrakty
med
cukor
kakao - čokoláda
Ovocie a zelenina vrátane spracovaných potravín z ovocia a zeleniny
ovocie
zelenina
spracované ovocie
spracovaná zelenina
jedlé huby - olejniny - suché škrupinové plody - zemiaky a výrobky z nich - ovocné džemy, rôsoly, marmelády a gaštanové pyré
Tuky, oleje a výrobky z nich, pochutiny
jedlé rastlinné tuky
oleje
majonézy
pochutiny
jedlé soli
dehydrované pokrmy
polievkové prípravky a ochucovadlá
olivový olej
Hotové jedlá, mrazené výrobky, polotovary a lahôdky
mrazené výrobky
termosterilizované pokrmy
Nápoje
Nápoje
voda
ovocné šťavy
alkoholické nápoje
pivo
ovocné víno, sladové víno, medovina
víno
Potravinové doplnky, krmivá
výrobky špeciálnej výživy potravinové doplnky
krmivo pre zvieratá
Tabakové výrobky