Orgány PKS

Predstavenstvo:
 • Daniel Poturnay – prezident
 • Róbert Kičina  – člen predstavenstva
 • Róbert Spišák – člen predstavenstva
 • Jiří Šebek – člen predstavenstva
 • Drahoslav Bošanský – člen predstavenstva
 • Branislav Cvik – člen predstavenstva
 • Ladislav Čechovič – člen predstavenstva
 • Michal Čubrík – člen predstavenstva
 • Radovan Veselý – člen predstavenstva
 • Matej Sabol – člen predstavenstva
 • Michal Želinský – člen predstavenstva
 • Rastislav Kráľ – člen predstavenstva
 • Peter Krúpa – člen predstavenstva
 • Miroslav Maňásek– člen predstavenstva
 • Jozef Špirko – člen predstavenstva
 • Juraj Kundrata – člen predstavenstva
Dozorná rada:
 • Zoltán Száraz – člen
 • Lukáš Poór – člen
Výbory:
 • Výbor pre legislatívu 
 • Výbor pre obchod a konkurencieschopnosť 
 • Výbor pre životné prostredie a udržateľnosť
 • Výbor pre zdravý životný štýl
 • Výbor pre vzdelávanie, vedu, výskum a inovácie 
 • Výbor pre daňovú politiku
 • Výbor pre životné prostredie a udržateľnosť