PKS bude mať zástupcu v riadiacom orgáne FoodDrink Europe

Bratislava, 7. júla 2021 – Potravinárska komora Slovenska bude mať zástupcu v Predstavenstve európskej asociácie potravinárskeho a nápojárskeho priemyslu FoodDrink Europe. Na valnom zhromaždení FoodDrink Europe, ktoré sa uskutočnilo v júni tohto roku, bol za člena Predstavenstva tejto asociácie zvolený prezident PKS Daniel Poturnay. Nomináciu pána Poturnaya podporili aj ďalšie potravinárske asociácie z Českej republiky, Rakúska, Maďarska, Rumunska, Slovinska a Poľska.

Európska potravinárska a nápojárska asociácia FoodDrink Europe bola založená v roku 1982 a počas svojho skoro 40-ročného pôsobenia sa stala kľúčovým aktérom zastupujúcim hlas výrobcov potravín a nápojov v Európskej únii, ktoré ako najväčšie spracovateľské odvetvie v EÚ patrí medzi najväčších zamestnávateľov a najväčšieho svetového exportéra. FoodDrink Europe koordinuje prácu vyše 700 expertov v pracovných skupinách a výboroch a aktívne sa vyjadruje ku všetkým kľúčovým otázkam, ktoré ovplyvňujú potravinárske odvetvie.

FoodDrink Europe podpísala v pondelok 5. júla 2021 spolu s Európskou komisiou a celkovo 65 signatármi Kódex správania EÚ v oblasti zodpovedného podnikania a marketingových postupov v potravinárstve. Splnili si tak ďalší z cieľov stratégie „Z farmy na stôl“, predstavenej Komisiou v máji 2020. Kódex je podstatnou súčasťou úsilia EÚ o zvýšenie prístupnosti a cenovej dostupnosti zdravých, udržateľných potravín, ktoré pomáhajú zmierňovať našu celkovú environmentálnu stopu. Na jeho koncipovaní sa spolu s útvarmi Európskej komisie podieľali aj združenia a podniky EÚ, pričom pracovnej skupine predsedal práve zástupca FoodDrink Europe. PKS je v súčasnosti jedinou slovenskou asociáciou vo FoodDrink Europe.

„Zvolenie za člena Predstavenstva FoodDrink Europe je pre mňa veľkou cťou. Na jednej strane bude mojou snahou priblížiť ostatným európskym partnerom špecifické problémy potravinárov v strednej a východnej Európe, na druhej strane je to príležitosť ovplyvňovať dôležité európske politiky aj z pohľadu malých a stredných podnikov. Som veľmi rád, že aj v rámci Slovenska máme veľa príkladov reformulácií potravinárskych výrobkov a zároveň projektov trvalej udržateľnosti, ktoré každoročne oceňujeme Cenou Potravinárskej komory Slovenska, čím sa snažíme prispievať k vytváraniu udržateľných potravinových systémov“ uvádza Daniel Poturnay, prezident Potravinárskej komory Slovenska.

Facebook
LinkedIn