PKS: Surové obilie ani živé zvieratá národ nezasýtia

Bratislava, 27. septembra 2022 – Vláda Slovenskej republiky ani po vážnych výzvach priemyslu na riešenie situácie s cenami energií nepredstavila jasný a rýchly plán pre hospodárstvo. Delegáti Valného zhromaždenia Potravinárskej komory Slovenska sa na zasadnutí v Turčianskych Tepliciach v uplynulom týždni zhodli na tom, že pre podnikateľské subjekty v potravinárstve je už po hodine dvanástej. Na Slovensku reálne hrozí zatváranie potravinárskych prevádzok, a tým aj rozvrat prvovýroby, ak drahé poľnohospodárske suroviny nebude mať kto spracovať. Spotrebitelia si totiž nekupujú v obchodoch surové obilie, ani živé zvieratá. Na to, aby sa potraviny dostali k spotrebiteľom na stôl, je nevyhnutné udržanie fungujúceho spracovateľského potravinárskeho priemyslu, ktorý už teraz produkuje stratu.

Valné zhromaždenie Potravinárskej komory Slovenska sa minulý týždeň nieslo v znamení diskusie o prebiehajúcej energetickej kríze. Mnohé potravinárske prevádzky sú v súčasnosti nútené kupovať plyn a elektrinu za spotové, teda burzové ceny. Napríklad plyn stál pred rokom 36 eur za MWh, dnes sa spotová cena pohybuje na úrovni 300 eur, čo je 8-krát viac. Pre malé a stredné firmy je tento nárast neúnosný, pokiaľ napríklad jedna stredne veľká firma v roku 2021 platila za plyn 35 tis. eur, už v lete tohto roku má mesačné faktúry na úrovni 220 tis. eur a na budúci rok budú ešte vyššie. Je nemožné takéto zvýšené náklady preniesť do cien potravín, pretože budú na pultoch nepredajné.

„Potravinárske podniky už teraz čelia vysokým nákladom na energie a ak bezodkladne nebudú predstavené účinné kompenzačné opatrenia, reálne hrozí ich zatváranie. To by prinieslo aj kolaps poľnohospodárskej prvovýroby, pretože ich produkty nebude mať kto spracovať. Aby sme na pultoch mali vždy čerstvé, kvalitné a bezpečné potraviny, potrebujeme fungujúci potravinársky priemysel. Je preto potrebné, aby vláda prijala mimoriadne podporné opatrenia pre potravinársky priemysel podobne, ako minulý týždeň schválila podporu pre prvovýrobu za sucho,“ uvádza Daniel Poturnay, prezident PKS.

Súčasná situácia s plynom a elektrickou energiou ukazuje, akú hodnotu má v súčasnej dobe sebestačnosť. Pokiaľ sme závislí od dovozu, nedokážeme si zaistiť ich dostupnosť a nevieme ovplyvniť ani ich cenu. Až spustenie ďalšieho bloku elektrárne v Mochovciach umožní Slovensku prijať zákony na zabezpečenie dostatku energie za prijateľnú cenu, v prípade plynu to však neplatí. V potravinárstve je situácia podobná, preto štát musí mať záujem na dobrom fungovaní domáceho potravinárskeho priemyslu, ktorý zabezpečí dostatok potravín za primeranú cenu. Spoliehať sa v čase krízy, že aj základné potraviny si z iných členských krajín môžeme doviezť, je krajne nezodpovedné.

„V súčasnej dobe vidíme, že jednotný európsky trh zlyháva. Je nepredstaviteľné, že v jednej členskej krajine EÚ platíme za elektrickú energiu 400 eur na MWh, zatiaľ čo v inej ju majú potravinári za štvrtinovú, prípadne aj nižšiu cenu. Podobne platí, že v EÚ sú krajiny, ktoré dnes už predstavujú konkrétne kompenzačné schémy. Oproti tomu Slovenská republika, ktorá sa dlhodobo odvoláva na prísne dodržiavanie a prijímanie spoločných európskych pravidiel a riešení, momentálne ťahá za kratší koniec a je otázne, či čakanie na európske riešenie nebude na Slovensku znamenať rozvrat malého a stredného podnikania, nielen v oblasti potravinárstva. A to by zásadne ohrozilo potravinovú bezpečnosť našej krajiny so všetkými sociálnymi a politickými následkami,“ uzatvára Daniel Poturnay, prezident PKS.

Potravinárska komora Slovenska je záujmovým združením právnických osôb, založeným potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu na úrovni štátnych a mimovládnych inštitúcií. Hlavným poslaním Potravinárskej komory Slovenska je podpora rozvoja legislatívy, konkurencieschopnosti priemyslu, ochrana spotrebiteľa a životného prostredia, kvalita a bezpečnosť výrobkov, trvale udržateľný rozvoj a v neposlednom rade tiež zdravý životný štýl. Zdravý životný štýl v našom ponímaní predstavuje vyvážená výživa, vyvážený príjem a výdaj energie, fyzická aktivita a zdravie. Potravinárska komora Slovenska pôsobí v Slovenskej republike od septembra 2002. Táto dobrovoľná organizácia združuje 56 členov, z ktorých 10 sú kolektívni členovia. Najdôležitejšou prioritou, ku ktorej smerujú všetky naše aktivity, je ochrana spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu, a to nielen v Slovenskej republike, ale v rámci celej Európskej únie.

Kontakt: Jana Venhartová, riaditeľka, venhartova@pks.sk, +421 903 468 149, +421 2 444 500 45

Facebook
LinkedIn