PKS víta plánované investície do spracovania potravín

Bratislava, 30. marca 2021 :

Potravinárska komora Slovenska (PKS) víta plánované investície do spracovania potravín, ktoré na svojej včerajšej tlačovej konferencii avizovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Potravinárska komora Slovenska dlhodobo upozorňuje na výrazné podfinancovanie potravinárskeho odvetvia, čo sa odráža na nízkom zastúpení slovenských výrobkov na pultoch obchodov a vysokom negatívnom salde zahraničného obchodu s potravinami.

Posledná významná investičná podpora z Programu rozvoja vidieka bola vypísaná ešte v roku 2015, pričom v dôsledku slabej finančnej podpory sa technologický dlh potravinárskeho priemyslu vyšplhal až na 1 miliardu eur. PKS preto oceňuje, že ministerstvo pôdohospodárstva po ročných intenzívnych diskusiách uznalo, že na posilnenie spracovania potravín je potrebné alokovať významné finančné prostriedky.

PKS očakáva objektívne stanovenie kritérií aj vyhodnocovanie žiadostí, zároveň je pripravená s ministerstvom odborne prediskutovať kritériá nastavenia výzvy a priority na poskytnutie finančných prostriedkov.

Zároveň nie je potrebné zabúdať na dostatočnú finančnú podporu potravinárskeho priemyslu aj v novom Strategickom pláne Slovenskej republiky k budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ, ako aj dostatočnej finančnej podpore zo štátneho rozpočtu formou notifikovanej štátnej pomoci.

Potravinárska komora Slovenska je záujmovým združením právnických osôb, založeným potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu na úrovni štátnych a mimovládnych inštitúcií.

Hlavným poslaním Potravinárskej komory Slovenska je podpora rozvoja legislatívy, konkurencieschopnosti priemyslu, ochrana spotrebiteľa a životného prostredia, kvalita a bezpečnosť výrobkov, trvale udržateľný rozvoj a v neposlednom rade tiež zdravý životný štýl. Zdravý životný štýl v našom ponímaní predstavuje vyvážená výživa, vyvážený príjem a výdaj energie, fyzická aktivita a zdravie.

Potravinárska komora Slovenska pôsobí v Slovenskej republike od septembra 2002. Táto dobrovoľná organizácia združuje 52 členov, z ktorých 10 sú kolektívni členovia. Najdôležitejšou prioritou, ku ktorej smerujú všetky naše aktivity, je ochrana spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu, a to nielen v Slovenskej republike, ale v rámci celej Európskej únie.

Kontakt:

Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska, venhartova@pks.sk, +421 903 468 149,
+421 2 444 500 45

Facebook
LinkedIn