PKS získala ďalší európsky grant na marketing potravín

Bratislava, 20. septembra 2022 – Európska komisia odsúhlasila Potravinárskej komore Slovenska (PKS) grant vo výške 800 tisíc EUR z programu Európskej únie na marketing poľnohospodárskych výrobkov a potravín. V spoločnom projekte so španielskymi asociáciami sa uchádzali v programe Sustainable EU s celkovým rozpočtom 1,5 milióna EUR o podporu propagácie výrobkov v rámci krajín Európskej únie. Slovenskí potravinári tak získajú možnosť uskutočňovať propagačné aktivity v sektore vína, pečiva či mliečnych výrobkov na Slovensku, v Českej republike, Poľsku a Nemecku. Ide už o druhý grant z marketingového fondu Európskej únie, prvý s celkovým rozpočtom 2,5 milióna eur bol spustený v júni tohto roku a je zameraný na propagáciu slovenských potravín v tretích krajinách.

Európska únia vyčleňuje každoročne nemalé finančné prostriedky – v roku 2022 to bolo 176 miliónov EUR, na informačné a propagačné programy predložené organizáciami výrobcov poľnohospodárskych výrobkov a potravín z členských krajín. Program spravuje Európska výkonná agentúra pre výskum. Základným cieľom programu je zvýšiť konkurencieschopnosť agrárneho sektora EÚ a zvýšiť informovanosť spotrebiteľov o prednostiach potravinárskych výrobkov EÚ, o výrobných štandardoch a systéme kvality.

„Veľmi sa tešíme, že náš spoločný projekt s partnerskými organizáciami zo Španielska uspel v náročnej konkurencii a získal podporu Európskej komisie. Európska únia vyčleňuje každoročne veľký rozpočet na propagáciu poľnohospodárskych výrobkov a potravín, je však mimo záujmu asociácií zo Slovenska. Dúfame, že týmto motivujeme aj ďalšie slovenské organizácie výrobcov, aby sa aktívne uchádzali o finančné prostriedky z rôznych zdrojov na propagáciu a marketing,“ uvádza Daniel Poturnay, prezident PKS.

Projekt Sustainable EÚ bude zameraný na propagáciu formou účasti na výstavách, ochutnávok, propagácií v televízií a na sociálnych sieťach, ale aj výrobu propagačných materiálov. Čo sa týka skladby výrobkov, propagované budú slovenské vína, potraviny na osobitné výživové účely, mliečne výrobky a pekárenské výrobky. Koordinátorom celého projektu, ktorého trvanie bude 36 mesiacov, bude práve Potravinárska komora Slovenska.

„Projekt Sustainable EU spolu s prebiehajúcim projektom Experience EU budú nosnými projektami PKS na najbližšie roky. Sme veľmi radi, že popri vzdelávaní potravinárov, podpore inovácií,  projektov trvalej udržateľnosti a príspevku k rozvoju potravinového práva na Slovensku bude mať Potravinárska komora Slovenska významnú úlohu aj v rámci propagácie potravín vyrobených v Slovenskej republike. PKS svojimi aktivitami dlhodobo ukazuje, že okrem predkladania návrhov na zlepšenie situácie pre potravinárov ide aj sama aktívne príkladom v získavaní dostupných zdrojov pre potravinárov,“ uzatvára Daniel Poturnay.

Ďalším krokom v rámci projektu Sustainable EU bude príprava podkladov na podpis Grantovej zmluvy a následný výber implementačnej agentúry.

Facebook
LinkedIn