Podiel slovenských potravín na pultoch obchodov medziročne opäť narástol

Bratislava 14. júna 2022: Potravinárska komora Slovenska (PKS) uskutočňuje už od roku 2011 prieskum podielu vystavenia slovenských potravín na pultoch obchodov. Podiel slovenských potravín v roku 2022 dosiahol hodnotu 42,3%. Nárast podielu slovenských výrobkov pokračuje neprerušene piaty rok za sebou s priemerným ročným nárastom 1 percentuálny bod. Napriek nárastu celkového podielu, väčšina obchodných sietí už niekoľko rokov nedokáže zvýšiť podiel slovenských výrobkov na svojich regáloch.

Potravinárska komora Slovenska aj v roku 2022 uskutočnila prostredníctvom agentúry Go4insight prieskum vystavenia slovenských výrobkov v maloobchode. Prieskum uskutočňuje už od roku 2011, pričom kvôli relevantnosti dát používa stále rovnakú metodológiu. Aj v roku 2022 sa prieskum uskutočňoval osobným zberom dát prostredníctvom anketárov v 360 predajniach potravinových reťazcov v celej Slovenskej republike. Terénny zber údajov prebiehal v mesiaci marec až apríl 2022 v rovnakých obchodných sieťach ako minulý rok.

Podľa výsledkov prieskumu dosiahol podiel vystavenia slovenských výrobkov v roku 2022 úroveň 42,3 %, čo je medziročne nárast o 0,9 percentuálneho bodu v porovnaní s rokom 2021.

Dlhodobé merania od roku 2011 ukazujú, že podiel vystavenia slovenských potravín do roku 2017 permanentne klesal (37,2 %), až v roku 2018 začal postupne opäť rásť. Podiel vystavených slovenských výrobkov rastie kontinuálne piaty rok za sebou s priemerným ročným nárastom 1 percentuálny bod. Napriek mierne optimistickému trendu je však podiel vystavených slovenských výrobkov relatívne nízky. Aktuálne je stále nižší ako tomu bolo do roku 2014.

 „Pred dvomi rokmi sme zaznamenali šok uzatvorením hraníc v dôsledku pandémie COVID-19, kde sa ukázala totálna závislosť našej krajiny od dovozu potravín, čo spustilo celospoločenskú diskusiu o potravinovej bezpečnosti štátu. Situácia posledných mesiacov nám ukazuje, že zabezpečiť dostatok nielen fyzicky, ale aj cenovo dostupných potravín sa musí stať prioritou tohto štátu,“ uviedol Daniel Poturnay, prezident Potravinárskej komory Slovenska.

„Nekontrolované zvyšovanie nákladov na výrobu a distribúciu potravín spúšťa nebezpečnú špirálu cenovej inflácie a bez aktívneho zásahu štátu môžeme očakávať, že spotrebitelia si budú musieť za potraviny poriadne priplatiť. Zatiaľ čo iné krajiny zareagovali na prudký nárast potravín už začiatkom roku, my na razantné riešenia stále len čakáme ,“ dodáva Daniel Poturnay.

Ako vyzerá zastúpenie slovenských potravín v jednotlivých obchodných sieťach?

Najvyššie zastúpenie slovenských potravín majú už tradične reťazce COOP Jednota (55,2 %), nasledujú predajne Fresh (50,4 %) a CBA (49,5 %). Najmenej slovenských výrobkov je vystavených v reťazci Lidl (32,6 %). Jediný Lidl si však svoj podiel vystavených výrobkov v porovnaní s minulým rokom polepšil o 5 percentuálnych bodov.

Do veľkej miery podiel vystavených slovenských výrobkov determinuje aj formát predajne. Najvyšší podiel je v malých predajniach, nasledujú supermarkety, potom hypermarkety a najnižší podiel vystavených slovenských výrobkov je v diskontoch.

„Sme veľmi sklamaní z toho, že väčšina retailových sietí už niekoľko rokov nedokáže zvýšil podiel slovenských výrobkov na svojich regáloch. Podstatnú časť celkového nárastu podielu slovenských výrobkov za posledné roky spôsobil takmer výhradne nárast podielu slovenských výrobkov v sieti Lidl, ktorý stále výrazne zaostáva v podiele za ostatnými obchodnými sieťami,“ vysvetlil Daniel Poturnay.

Podiel domácich potravín na predajných pultoch vybraných obchodných reťazcov:

                                                           Rok 2022             Zmena oproti roku 2021

COOP Jednota                                  55 %                                       0 p .b.

Fresh                                                  50 %                                       0 p .b.

CBA                                                   50 %                                       0 p .b.

Skupina Terno                                   43 %                                       0 p .b.

Billa                                                    42 %                                    – 1  p. b.

TESCO                                               42 %                                    + 1 p. b.

Kaufland                                             43 %                                    + 1 p. b.

Lidl                                                      33 %                                    + 5 p. b.

Ako vyzerá zastúpenie slovenských potravín v jednotlivých kategóriách potravín?

Najvyšší podiel zastúpenia slovenských výrobkov na regáloch je v kategóriách mlieko (73 %), vody a minerálky       (64 %), víno, pivo a mliečne výrobky (52 %). Najmenej zastúpené slovenské výrobky sú v rámci kategórií oleje (12 %), cukrovinky nečokoládové (13 %), konzervované produkty (19 %) a cukrovinky čokoládové (22 %).

Zo 16 sledovaných kategórií bol v roku 2022 zaznamenaný nárast v 11 kategóriách, najvýraznejší v kategórií mlieka, mliečnych výrobkov, cestovín a nečokoládových cukroviniek (plus 3 p. b.). Mierny pokles zaznamenali mäsové výrobky  (mínus 1 p.b.).

„V prípade jednotlivých kategórií potravín dlhodobo najvyšší podiel vo výrobkoch s nižšou mierou spracovania resp. tých kategóriách, kde spotrebiteľ na základe chuťovej preferencie siaha po svojich obľúbených značkách,“ komentoval člen Predstavenstva PKS Branislav Cvik. „Aj táto skutočnosť podporuje našu snahu o navýšenie podpory do investícií v potravinárstve, nielen na nové a inovatívne postupy spracovania potravín, ale aj inovácie a marketing výrobkov,“ dodáva Branislav Cvik.

Podiel slovenských výrobkov na pultoch predajní SR podľa kategórií:

Rok 2022             Zmena oproti roku 2021 

Mlieko                                                 73 %                                    + 3 p. b.

Vody a minerálne vody                     64 %                                    + 1 p. b.                              

Víno                                                    52 %                                       0 p .b.               

Pivo                                                    52 %                                    + 2 p. b.                              

Mliečne výrobky – ostatné                52 %                                    + 3 p. b.                              

Mäsové výrobky                                 48 %                                    –  1 p. b.               

Liehoviny a destiláty                         48 %                                    + 2 p. b.                              

Mliečne výrobky – prírodné syry       45 %                                       0 p .b.                              

Cestoviny                                           43 %                                    + 3 p. b.                              

Spracované produkty                        38 %                                    + 2 p. b.                              

Trvanlivé pečivo                                 30 %                                    + 2 p. b.                              

Nealkoholické nápoje                        24 %                                    + 2 p. b.                              

Cukrovinky čokoládové                      22 %                                       0 p .b.

Konzervované produkty                    19 %                                    + 2 p. b.

Cukrovinky nečokoládové                  13 %                                    + 3 p. b.                              

Oleje                                                   12 %                                       0 p .b.

Ako vyzerá zastúpenie slovenských potravín v jednotlivých samosprávnych krajoch?

Najvyšší podiel slovenských potravín na pultoch obchodov je v Banskobystrickom kraji (48 %), nasleduje Prešovský kraj (47 %) a Žilinský kraj (46 %),najnižší podiel má Trnavský kraj (35 %) a Bratislavský kraj (36 %).

„Pri porovnaní výsledkov za jednotlivé samosprávne kraje je zaujímavý fakt, že husto osídlené kraje s koncentráciou obyvateľstva a sietí s diskontnými predajňami a hypermarketmi majú najnižšie zastúpenie, naopak v krajoch, kde je vyššie zastúpenie domácich obchodných sietí je aj vyšší podiel slovenských potravín ,“ uzavrel Branislav Cvik.

Facebook
LinkedIn