Podpora slovenským potravinám opäť v nedohľadne

Bratislava, 14. marec 2024 – Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč predstavil dnes (14. marca) na tlačovej konferencii zámer rozdelenia finančných prostriedkov v rámci národných podpôr. Chlebový rezort síce získal zo štátneho rozpočtu pomerne vysokú čiastku 76 miliónov eur, v rámci jej plánovaného rozdelenia však absentuje alokácia pre potravinárov. Po piatich rokoch síce nízkej, ale aspoň ako-takej pomoci, sa teda potravinári opäť nedočkajú z národných zdrojov ministerstva pôdohospodárstva žiadnej významnej podpory. Skutočnosť, že miera inflácie potravín sa znižuje, neznamená, že už máme vyhraté. S  prichádzajúcim zahraničným reťazcom, ktorý vyvolá ďalší tlak na odbytové ceny a v čase, keď je systémová podpora v nedohľadne, zvoní slovenskému potravinárstvu umieračik. Spotrebitelia sa môžu so slovenskými potravinami rozlúčiť.

Dlhú dobu panuje v spoločnosti predstava, že vďaka masívnej podpore poľnohospodárstva budeme mať na pulte dostatok domácich potravín. Bolo by to pravdivé tvrdenie, pokiaľ by sme na Slovensku mali dostatočne rozvinutý a konkurencieschopný potravinársky priemysel, ktorý by suroviny poľnohospodárskej prvovýroby dokázal spracovať do finálnych potravín, ktoré si následne spotrebitelia kúpia na pultoch obchodov.

Pravda je však iná.

Ročne pritečie do rezortu pôdohospodárstva len z európskych zdrojov 1,7 miliardy eur, ďalšie milióny idú z národných zdrojov. Za tieto finančné prostriedky vysoko presahujeme sebestačnosť v obilninách a olejninách, poľnohospodárske suroviny však vyvážame do zahraničia, a zo zahraničia k nám prúdia zahraničné potraviny. Tých slovenských je na pultoch len 40 percent, pre ilustráciu slovenských rastlinných olejov je pre absenciu spracovateľov na pultoch len 15% z celkovej ponuky.

Slovenské potravinárstvo je zdecimované.

Potravinárske odvetvie bolo dlhodobo mimo záujmu slovenskej vlády, ale aj rezortného ministerstva. Zmena nastala až v roku 2019, kedy sa potravinári dočkali prvej podpory zo štátneho rozpočtu vo výške 5,5 milióna. Najvyššia národná podpora bola v roku 2022, kedy dosiahla 18 mil. eur. V roku 2023 to bolo už len 3,5 mil. eur.  Z výzvy Programu rozvoja vidieka vyhlásenej v roku 2022 zatiaľ reálne nedostali na účet potravinári ani euro.

Potravinári nemajú traktory

Poľnohospodári si svoje požiadavky môžu vymôcť protestami za pomoci poľnohospodárskej techniky. Potravinári musia spracovávať suroviny nepretržite, akékoľvek zastavenie výroby znamená znehodnotenie práce farmárov a ohrozenie potravinovej bezpečnosti Slovenskej republiky.

Potravinári opäť bez národnej podpory

Napriek tomu, že už aj politici prijali všeobecný fakt, že najslabším článkom potravinovej vertikály je potravinársky priemysel, pán minister Takáč dnes na tlačovej konferencii na potravinárov zabudol. Zatiaľ čo poľnohospodárska prvovýroba sa dočká ako každý rok zelenej nafty, platieb poistného, podpory hospodárskych zvierat, ministerstvo sa pri podpore potravinárov zmohlo len na navýšenie podpory na účasť potravinárov na výstavách o 100 % na 300 tis. Eur.

Umieračik slovenského potravinárstva

Potravinári si veľmi vážia odvodovú úľavu, ktorá bola od marca 2024 rozšírená opäť len o ďalších poľnohospodárov a nie na celé potravinárske odvetvie. Bez systémovej podpory, ktorá je v súčasnosti v nedohľadne a absentujúcej národnej podpory, sa spotrebitelia môžu so slovenskými potravinami v obchodoch rozlúčiť. Slovensko zostane producentom poľnohospodárskych plodín s otázkou, kto bude vzhľadom na veľkú cenovú konkurenciu ich odberateľom. Reklama slovenského reťazca o prázdnych pultoch bez slovenských potravín, tak môže už čoskoro nadobudnúť reálne kontúry.

Facebook
LinkedIn