Potravinári: Daňové úľavy na potraviny prijaté okolitými krajinami by slovenská vláda nemala podceniť

Bratislava, 22. januára 2022 – Potravinárska komora Slovenska (PKS) reaguje na aktuálnu diskusiu ohľadom rastúcich cien potravín a opatrení, ktoré by mal štát prijať v reakcií na situáciu v okolitých krajinách. V Poľsku znižuje vláda od 1. februára 2022 DPH na vybrané potraviny na nulu a zlacňuje aj pohonné hmoty, čo prehĺbi nákupnú turistiku Slovákov. Negatívny dopad na slovenských spotrebiteľov, maloobchod a výrobcov potravín si vyžaduje včasnú a razantnú reakciu.

Až polovica obyvateľov Slovenska žije v oblastiach do 100 km od najbližších hraníc, preto citlivo reaguje na cenové pohyby hlavných položiek spotrebiteľského koša. Po prijatí cenových opatrení v Maďarsku alebo v Poľsku, kde štát znižuje DPH na potraviny na nulu a citeľne zlacňuje pohonné látky, môžeme očakávať, že nemalá časť obyvateľov Slovenska bude praktizovať veľké týždenné nákupy v Poľsku. Môžu pri nich dosiahnuť dvojitú úsporu, ak spravia veľký nákup potravín a navyše natankujú s daňovým zvýhodnením. Podobne treba očakávať, že nákup surovín z lacnejšieho zdroja v zahraničí uprednostnia mnohé gastro zariadenia. To však bude znamenať vážne negatívne dopady na miestny maloobchod a výrobcov potravín na Slovensku.

PKS dlhodobo upozorňuje, že Slovensko má jednu z najvyšších sadzieb dane z pridanej hodnoty na potraviny v Európskej únii. Znížená daň z pridanej hodnoty by sa mala uplatniť na podstatne širší okruh potravín, keďže momentálne zahŕňa len mäso, niekoľko druhov mliečnych výrobkov, čerstvý chlieb, rožky, ovocné a zeleninové šťavy a niektoré druhy ovocia a zeleniny.

„Vláda SR by nemala podceniť dopad opatrení prijatých okolitými krajinami na slovenských spotrebiteľov, maloobchod a výrobcov potravín. Potravinárska komora Slovenska podporuje zníženie sadzby DPH na potraviny, nakoľko je jednou z najvyšších v rámci Európskej únie. Aby však spotrebiteľ toto opatrenie skutočne pocítil, zníženie sadzby nemôže byť iba kozmetické a zároveň je potrebné aplikovať ho na širší okruh potravín. Rovnako bude treba dohliadnuť, aby cenové zvýhodnenie z nižšej DPH neabsorboval nakoniec obchod, ale aby sa pretavilo do ceny pre konečného spotrebiteľa,“ uvádza Daniel Poturnay, prezident PKS.

PKS dlhodobo upozorňuje na nepriaznivú situáciu v potravinárskom odvetví: pokles potravinárskej produkcie, vysoké negatívne saldo zahraničného obchodu s potravinami, ohrozenie potravinovej bezpečnosti či podfinancovanie celého sektora. Potravinárom zároveň dlhšie obdobie výrazne rastú náklady na výrobu potravín, či už je to zvyšovaním cien surovín, ale aj obalov, ceny energií či pohonných hmôt. Od januára 2022 sa rovnako zvýšila minimálna mzda. Toto všetko sa odráža vo výsledných cenách. Spotrebiteľ preto nemôže očakávať, že za kvalitné potraviny zaplatí menej.

„Kampane niektorých obchodných reťazcov založené na promovaní lacných potravín považujeme za nezodpovedné. Lacné potraviny môžu byť len na úkor ich výrobcov alebo kvality samotných potravín. Éra lacných potravín sa skončila a honba za nízkou cenou vytvára podhubie pre potravinové podvody. Chceli by sme preto požiadať spotrebiteľov, aby nákupom na Slovensku podporili zamestnanosť našich ľudí a tvorbu pridanej hodnoty. Kúpou potravín od osvedčených výrobcov dostanú kvalitný výrobok za cenu, ktorá odráža všetky reálne náklady, vrátane kvalitných surovín a zodpovedajúcej mzdy, ktorú si zaslúžia všetci zamestnanci na Slovensku,“ uzatvára D. Poturnay.

Potravinárska komora Slovenska je záujmovým združením právnických osôb, založeným potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu na úrovni štátnych a mimovládnych inštitúcií.

Potravinárska komora Slovenska pôsobí v Slovenskej republike od septembra 2002. Najdôležitejšou prioritou, ku ktorej smerujú všetky naše aktivity, je ochrana spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu, a to nielen v Slovenskej republike, ale v rámci celej Európskej únie.

Kontakt: Jana Venhartová, riaditeľka, venhartova@pks.sk, +421 903 468 149, +421 2 444 500 45

Facebook
LinkedIn