Potravinári k celoplošnému testovaniu: Vláda musí zabezpečiť fungovanie kritických odvetví

Bratislava, 21. októbra 2020 – V súvislosti s navrhovanou povinnou desaťdňovou karanténou osôb, ktoré sa nezúčastnia celoplošného testovania obyvateľstva, vyzýva Potravinárska komora Slovenska, aby Vláda Slovenskej republiky zabezpečila bezproblémové fungovanie kritických odvetví.

Bezproblémové a plynulé zásobovanie potravinami je kľúčové pre riadne fungovanie štátu. V súvislosti so zverejnením plánu celoplošného testovania však vzniká neistota, či navrhovaná povinná desaťdňová karanténa osôb, ktoré sa nezúčastnia celoplošného testovania, nepreruší činnosť kritických odvetví. Obavy vznikajú najmä z nedostatku pracovnej sily a s tým súvisiacim možným prerušením dodávateľského reťazca s potravinami.

 „Zamestnanci kritických odvetví, ktorí sa nedajú otestovať, a pritom nemajú príznaky COVID-19, resp. priamy kontakt s nakazeným, by nemali zostať v povinnej karanténe, pretože hrozí výrazný výpadok zamestnancov a môže byť ohrozená plynulá výroba potravín. Vládu vyzývame, aby prehodnotila detaily realizácie celoplošného testovania vzhľadom na ich dopad na kritické odvetvia a sústredila svoje úsilie na pozitívnu motiváciu občanov k ich účasti na testovaní,“ uvádza Daniel Poturnay, prezident Potravinárskej komory Slovenska.

PKS pripomína, že výpadok zamestnancov v potravinárskych podnikoch bude obtiažne nahradiť inými zložkami, napríklad armádou. Pre prácu s potravinami sa vyžaduje zdravotný preukaz, rovnako prácu v logistických centrách s vysokozdvižnými vozíkmi môžu vykonávať len vyškolené osoby.

PKS preto vyzýva Vládu Slovenskej republiky, aby z povinnej karantény vyňala zamestnancov kritických odvetví, alebo aby úplne upustila od povinnej karantény, nakoľko niekoľkodňový masívny výpadok pracovnej sily môže mať devastačný účinok aj na iné výrobné odvetvia.

Už na základe poznatkov z prvej vlny PKS poukazovala na to, že opatrenia, ktoré majú dopady na podnikateľské prostredie, musia byť zverejňované s dostatočným predstihom a musia byť vopred komunikované s príslušnými zainteresovanými predstaviteľmi podnikateľov. Túto komunikáciu má iniciovať Ministerstvo hospodárstva SR, resp. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Momentálne však stále nie sú jasné pravidlá pre občanov ohľadom povinnej karantény v prípade neabsolvovania testovania, resp. ďalších pokynov v prípade pozitívneho výsledku testu.

„Všetkým potravinárskym podnikom preto odporúčame, aby si zriadili na najbližšie obdobie krízové štáby, vyčlenili pre zamestnancov infolinky, kde budú nahlasovať prípadnú povinnú karanténu a aby aktívne komunikovali so svojimi dodávateľmi a odberateľmi,“ uzatvára Daniel Poturnay.

Facebook
LinkedIn