Potravinári očakávajú rýchle riešenia na zdolanie energetickej krízy, nie ďalšie zaťažovanie podnikateľov

Bratislava, 6. septembra 2022: Od začiatku roka sme svedkami prudkého rastu ceny potravín, pričom potravinárske odvetvia ohlasujú ich ďalší nárast. Potravinárske podniky na Slovensku pritom ovláda veľká nervozita ohľadom zvládania krízy s energiami. V čase, kedy od vlády a zákonodarcov požadujeme razantné a rýchle riešenia, sme svedkami vládnej neistoty a predkladania desiatok poslaneckých návrhov, ktoré budú znamenať ďalšie zaťažovanie podnikateľov. Poslanecké návrhy boli pritom predložené bez predchádzajúceho riadneho pripomienkového konania a dôsledného zváženia vplyvov na podnikateľské prostredie. Takúto nekoncepčnosť a obchádzanie odbornej diskusie považujeme za neprípustné a narúšajúce stabilitu právneho prostredia. Zároveň vyzývame vládu Slovenskej republiky, aby čo najskôr predstavila opatrenia na zvládnutie energetickej krízy.

Slovenskí potravinári v súčasnej dobe čelia bezprecedentnému nárastu cien energií, čo spôsobuje ďalší rast odbytových cien potravín. Výroba potravín je pre zabezpečenie stability v spoločnosti kľúčová. V tomto období preto očakávame návrhy razantných a rýchlych riešení, ktoré by zmiernili krízu a zabránili ďalšiemu zatváraniu prevádzok alebo obmedzovaniu potravinárskej výroby. Okrem zastropovania cien energií, prípadne kompenzácií strát žiadame vládu, aby v prípade núdze s dodávkami zemného plynu garantovala jeho dodávky celému potravinárskemu výrobnému reťazcu. Zároveň by mali vláda a poslanci pracovať aj na odbúravaní administratívnej záťaže, znižovaní poplatkov a zlepšovaní konkurencieschopnosti zmenou vyhlášok, ktoré sú oproti iným krajinám oveľa prísnejšie.

„Všetky zložky zákonodarnej aj výkonnej moci by sa mali zomknúť a maximálne pričiniť o to, aby obyvateľom a podnikateľskému prostrediu pomohli prekonať krízové obdobie. Čelíme však neistote a nekoncepčnému predkladaniu poslaneckých návrhov. Mnohé poslanecké návrhy sú pritom pripravené bez posúdenia vplyvov na podnikateľské prostredie a budú znamenať ďalšie zhoršovanie ekonomickej situácie na Slovensku, “ uvádza Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska.

Na najbližšiu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 13. septembra bolo predložených vyše 90 poslaneckých návrhov, z ktorých mnohé zhoršujú podnikateľské prostredie nielen pre potravinárske odvetvie – od zavedenia nových administratívnych povinností a poplatkov až po obmedzenie predaja a zvyšovanie daní. Tieto poslanecké návrhy boli predložené bez akéhokoľvek predchádzajúceho pripomienkového konania, v rámci ktorého by mohla odborná verejnosť, sociálni partneri, ako aj subjekty, ktorých sa právna úprava bezprostredne týka, vyjadriť svoje pripomienky a podnety. Zároveň sa uvedené poslanecké návrhy predkladajú bez posúdenia akýchkoľvek vplyvov a dopadov, bez vypracovania analýz vplyvov na podnikateľské prostredie, životné prostredie, sociálnych vplyvov alebo ďalších príslušných analýz. Pri väčšine predložených poslaneckých návrhov dokonca absentuje riadne odôvodnenie, resp. niektoré sú zdôvodnené pro forma a niektoré navrhujú zmenu už neplatných zákonov.

„Legislatívny postup pri uvedených návrhoch je vysoko netransparentný, keďže tieto návrhy neobsahujú podstatné informácie o ich dôsledkoch a dopadoch na ekonomiku a občanov. Aj v zmysle ustálenej judikatúry pravidelné, nekoncepčné a nekvalitné zmeny právnej úpravy narúšajú stabilitu právneho poriadku a dôveru spoločnosti v právne predpisy,“ uzatvára Jana Venhartová.

Potravinárska komora Slovenska je záujmovým združením právnických osôb, založeným potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu na úrovni štátnych a mimovládnych inštitúcií.

Potravinárska komora Slovenska pôsobí v Slovenskej republike od septembra 2002. Najdôležitejšou prioritou, ku ktorej smerujú všetky naše aktivity, je ochrana spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu, a to nielen v Slovenskej republike, ale v rámci celej Európskej únie.

Kontakt: Jana Venhartová, riaditeľka, venhartova@pks.sk, +421 903 468 149, +421 2 444 500 45

Facebook
LinkedIn