Potravinári podporujú gastro sektor

Bratislava 22. decembra 2021 – Výrobcovia potravín podporujú požiadavky gastro sektora, ktoré v pondelok zástupcovia gastro sektora prezentovali predstaviteľom vlády SR. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) a Potravinárska komora Slovenska (PKS) vyzývajú vládu SR, aby gastro sektor podporila a pristupovala k nemu nediskriminačne.

„Na jednej strane gastro sektor a s ním aj jeho dodávatelia počúvajú, že gastro prevádzky musia byť zatvorené z epidemiologických dôvodov. Na druhej strane vo všetkých okolitých krajinách gastro funguje len s minimálnymi obmedzeniami. Niečo na takomto prístupe evidentne nesedí. Nesnažme sa byť zasa v niečom výnimoční. Podporujeme preto požiadavky gastro sektora a apelujeme na členov vlády, aby ich splnili a podporili tak pandémiou najťažšie postihnutý sektor,“ uviedol Marián Šolty, podpredseda SPPK.

Predstavitelia gastro sektora 20. decembra predsedovi Národnej rady SR, predsedovi vlády SR a viacerým ministrom predstavili svoje požiadavky. Žiadajú o otvorenie gastro prevádzok od 25. 12. v režime OP. V rámci pandemických pomocí gastro sektor žiadal navýšenie podpory zo schémy Ministerstva dopravy a výstavby SR z 10 % na 20 % a rozšírenie podpory Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, tzv. 3B (Pomoc ++) už od momentu zatvorenia prevádzok v tomto roku, nielen za december. Pre ďalšie prežitie sektora žiadajú zníženie sadzby DPH na stravovacie služby z 20 % na 10 % od začiatku apríla 2022. A nakoniec volajú po jasných pravidlách bez diskriminácie sektora gastra a cestovného ruchu.

„Výrobcovia potravín sú neraz závislí aj od gastro sektora. Zaznamenávame potravinárov, či výrobcov nápojov, ktorých prepady tržieb dosahujú cez 80 %. Štát by nemal zabúdať, že sektoru HORECA neraz dodávajú malí, lokálni producenti, ktorí sú od neho závislí. Ak na jednej strane štát ohlasuje podporu malým a lokálnym, na strane druhej by ju nemal znemožňovať nesprávne nastavenými pandemickými opatreniami. Podporujeme preto požiadavky gastro sektora,“ povedal Daniel Poturnay, prezident PKS.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

Potravinárska komora Slovenska

Kontakt pre médiá:

Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, jana.holeciova@sppk.sk, tel.: 0911 646 628

Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska, venhartova@pks.sk, tel.: 0903 468 149

Facebook
LinkedIn