Potravinárska komora Slovenska aj tento rok ocení najlepšie inovácie

Bratislava 2.6.2020:  Potravinárska komora Slovenska (PKS) vyhlasuje už po tretíkrát Súťaž o Cenu PKS. Tretí ročník prináša nové možnosti zapojenia produktov do súťaže pomocou vynovených pravidiel. Súťaž je otvorená pre všetky potravinárske podniky so sídlom v Slovenskej republike, ktoré úspešne investujú do inovácií, reformulujú svoje výrobky, investujú do ochrany životného prostredia a vedia aj v tejto ťažkej dobe prinášať na trh nové produkty.

Inovácie v potravinárskej výrobe, prenos vedeckých poznatkov do praxe, reformulácia výrobkov, či ochrana životného prostredia patria k témam, ktorým sa Potravinárska komora Slovenska venuje už niekoľko rokov. Za účelom podpory inovácií v odvetví a zdieľania úspešných príbehov sa rozhodla udeľovať každoročne ocenenia v celkovo šiestich kategóriách. Po úspešnom druhom ročníku preto vyhlasujeme tretí ročník Súťaže o Cenu Potravinárskej komory Slovenska. Prihlásiť so svojím výrobkom sa môžu potravinárske podniky v termíne do 30. septembra 2020 a to nasledujúcich kategóriách:

A/ Inovatívny výrobok

B/ Inovácie v rámci potravín na osobitné výživové účely

C/ Reformulácia roka

D/ Trvalá udržateľnosť

E/ Začínajúci potravinár

F/ Osobnosť potravinárstva

Všade sa hovorí o trvalej udržateľnosti, ktorá patrí k novej kategórii v treťom ročníku Súťaže o Cenu PKS. Pokiaľ sa však neodrazí v reálnom živote, ide len o modernú frázu. „V PKS sa aktívne venujeme princípu trvalej udržateľnosti, pretože ju považujeme za dôležitú súčasť života. Navyše, tejto problematike sa venuje veľká pozornosť aj v rámci Európskej únie najmä v rámci Európskej zelenej dohody, ktorá výrazným spôsobom ovplyvní aj výrobu potravín. Aj z tohto dôvodu sme tento rok pristúpili k zmene pravidiel súťaže a doplnili ju o novú kategóriu“, hovorí Jana Venhartová, riaditeľka PKS. „Opatrenia, ktoré chránia životné prostredie, by dnes mali v zmysle trvalo udržateľného správania, byť už prirodzenou súčasťou každej firemnej kultúry. Preto sme sa zhodli na tom, že tieto poznatky prenesieme aj do našej súťaže“, dodáva Jana Venhartová.  

Prihlášky do súťaže je možné podať v termíne od 1.6.2020 do 30.09.2020. Odborná komisia bude aj tento rok hodnotiť jednotlivé výrobky, pre ktoré sú stanovené náročné podmienky, pokiaľ ide o spôsob spracovania potravín, netradičnú receptúru výrobku, či spôsob spracovania vedúci k zlepšeniu vlastností potraviny.

„V tejto ťažkej dobe je veľmi dôležité, aby sme diskutovali so štátnymi predstaviteľmi o podpore potravinárskeho priemyslu ale aj jednotlivými potravinármi. Sme radi, že môžeme aj pomocou Súťaže o Cenu PKS pomáhať potravinárom v propagácii ich produktov. Práve teraz je mimoriadne potrebné, aby sme im vyjadrili podporu a odvďačili sa im za ich prácu. Prihlásením produktov do súťaže sa môžu naši podnikatelia ukázať nielen celému Slovensku. Súťaž účastníkom prináša množstvo nových kontaktov a informácií, ktoré im môžu pomôcť v ďalšom napredovaní“, uzatvára Jana Venhartová, riaditeľka PKS.

Viac informácií o súťaži sa nachádza na internetovej stránke www.cenapks.sk

Facebook
LinkedIn