Potravinárska komora Slovenska opäť ocení najlepšie potravinárske inovácie

Bratislava 8. augusta 2022:  Potravinárska komora Slovenska (PKS) vyhlasuje piaty ročník súťaže o Cenu PKS. Súťaž je otvorená pre všetky potravinárske podniky so sídlom v Slovenskej republike, ktoré úspešne investujú do inovácií, reformulujú svoje výrobky a investujú do projektov trvalej udržateľnosti.

Po úspešných štyroch ročníkoch vyhlasujeme piaty ročník súťaže o Cenu Potravinárskej komory Slovenska. Inovácie v potravinárskej výrobe, prenos vedeckých poznatkov do praxe, reformulácia výrobkov, či ochrana životného prostredia patria k témam, ktorým sa Potravinárska komora Slovenska venuje už niekoľko rokov. Za účelom podpory inovácií v odvetví a zdieľania úspešných príbehov sa rozhodla udeľovať každoročne ocenenia, pričom v roku 2022 boli otvorené celkovo  štyri kategórie. Prihlášku do súťaže je možné podať v nasledujúcich kategóriách:

A/ Inovatívny výrobok

B/ Reformulácia roka

C/ Trvalá udržateľnosť

D/ Osobnosť potravinárstva

V rámci napĺňania cieľov európskej stratégie „Z farmy na stôl“, v záujme vytvárania udržateľných potravinových systémov, rezonuje v potravinárstve neustále zlepšovanie nutričných vlastností odpadov. Zodpovedné firmy zároveň čoraz viac komunikujú svoje projekty trvalej udržateľnosti. Preto je dôležité, aby aj slovenskí potravinári vnímali túto celospoločenskú objednávku a prinášali na trh inovované výrobky a projekty znižovania dopadu potravinárskej výroby na životné prostredie.

Prihlášky do súťaže je možné podať v termíne do 31. októbra 2022. Odborná komisia bude aj tento rok hodnotiť jednotlivé výrobky, pre ktoré sú stanovené náročné podmienky, pokiaľ ide o spôsob spracovania potravín, netradičnú receptúru výrobku, či spôsob spracovania vedúci k zlepšeniu vlastností potraviny. Výsledky súťaže budú vyhlásené do 31. 12. 2022.

„Ako každý rok, aj v roku 2022 ocení Potravinárska komora Slovenska aj najlepšie inovácie, ale aj osobnosť potravinárstva. Spotrebitelia si čoraz viac všímajú aj postoj výrobcov k ochrane životného prostredia a celkovej udržateľnosti výroby potravín, preto chceme opäť vyzdvihnúť aj najlepší projekt v rámci tejto kategórie. Pozývame preto všetkých potravinárov, aby sa zúčastnili súťaže a dali nám o sebe vedieť so zaujímavými výrobkami či projektami“, uzatvára Jana Venhartová, riaditeľka PKS.

Viac informácií o súťaži sa nachádza na internetovej stránke www.cenapks.sk

Facebook
LinkedIn