Potravinárska komora Slovenska spúšťa 6. ročník súťaže o najlepšie potravinárske inovácie

Bratislava 1. júna 2023:  Potravinárska komora Slovenska opäť ocení najlepšie potravinárske príbehy. Spúšťa prihlasovanie do 6. ročníka súťaže o Cenu Potravinárskej komory Slovenska za rok 2023. Potravinári môžu prihlásiť svoje inovatívne potravinárske výrobky, projekty zamerané na udržateľný spôsob výroby, či spotreby potravín, obohatené výrobky, ale aj potraviny vhodné pre vegánov a ľudí s potravinovými intoleranciami. Súťaž je otvorená pre všetky potravinárske podniky so sídlom v Slovenskej republike. Zároveň prijímame nominácie na ocenenie Osobnosť potravinárstva.

Po úspešných piatich ročníkoch vyhlasujeme šiesty ročník súťaže o Cenu Potravinárskej komory Slovenska. Prechod na udržateľné potravinové systémy bude znamenať väčší dôraz na inovácie v potravinách, zavádzanie inovatívnych technológií, spoluprácu s vedeckou obcou a to aj v oblasti inovatívnych obalov a znižovania potravinového odpadu.  Podpore inovácií a pomoci potravinárskym podnikom na zavádzanie inovácií sa Potravinárska komora Slovenska venuje už niekoľko rokov, pričom cieľom súťaže je motivovať potravinársku obec a vyzdvihnúť úspešné príbehy. V roku 2023 PKS otvára celkovo tri kategórie. Prihlášku do súťaže je možné podať v nasledujúcich kategóriách:

A/ Inovatívny výrobok

B/ Trvalá udržateľnosť

D/ Osobnosť potravinárstva

Prihlášky do súťaže je možné podať v termíne do 31. októbra 2023. Odborná komisia bude aj tento rok hodnotiť jednotlivé výrobky, pre ktoré sú stanovené náročné podmienky, pokiaľ ide o spôsob spracovania potravín, netradičnú receptúru výrobku, či spôsob spracovania vedúci k zlepšeniu vlastností potraviny. Výsledky súťaže budú vyhlásené do 31. 12. 2023.

„V roku 2023 Potravinárska komora Slovenska už po šiesty krát dáva možnosť nominovať najlepšie inovácie, ale projekty trvalej udržateľnosti či osobnosť potravinárstva. Spotrebitelia si čoraz viac všímajú postoj výrobcov k ochrane životného prostredia a celkovej udržateľnosti výroby potravín, s čím súvisí aj potreba zmeny zloženia a receptúr potravinových výrobkov za účelom podpory zdravého a udržateľného stravovania. Aj tradičné potravinárske odvetvia nám už počas predchádzajúcich ročníkov dokázali, že prinášajú spotrebiteľom zaujímavé inovácie. Pozývame preto všetkých potravinárov, aby sa zúčastnili súťaže a dali nám o sebe vedieť so zaujímavými výrobkami či projektami“, uzatvára Jana Venhartová, riaditeľka PKS.

Viac informácií o súťaži sa nachádza na internetovej stránke www.cenapks.sk

Potravinárska komora Slovenska je záujmovým združením právnických osôb, založeným potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu na úrovni štátnych a mimovládnych inštitúcií.

Hlavným poslaním Potravinárskej komory Slovenska je podpora rozvoja legislatívy, konkurencieschopnosti priemyslu, ochrana spotrebiteľa a životného prostredia, kvalita a bezpečnosť výrobkov, trvale udržateľný rozvoj a v neposlednom rade tiež zdravý životný štýl. Najdôležitejšou prioritou, ku ktorej smerujú všetky naše aktivity, je ochrana spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu, a to nielen v Slovenskej republike, ale v rámci celej Európskej únie.

Kontakt: Jana Venhartová, riaditeľka, venhartova@pks.sk, +421 903 468 149, +421 2 444 500 45

Facebook
LinkedIn