Potraviny musia byť aj počas pandémie bezpečné, na výrobný proces platia prísne hygienické požiadavky

Výroba potravín patrí medzi epidemiologicky náročnú činnosť a preto sa na potravinárske prevádzky vzťahujú prísne hygienické predpisy stanovené najmä v Potravinovom kódexe Slovenskej republiky a vo vyhláškach ministerstva pôdohospodárstva, ale aj v európskej či národnej legislatíve. Počas pandémie spôsobenej ochorením COVID-19 zároveň prijali podniky ešte prísnejšie opatrenia tak, aby ochránili svojich zamestnancov, zabezpečili výrobu bezpečných potravín a plynulosť zásobovania obyvateľstva.  

Základným cieľom európskej aj národnej legislatívy upravujúcej hygienické požiadavky na výrobu potravín je zabezpečenie vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa. Tieto prísne predpisy sa vzťahujú na celý dodávateľský reťazec, teda od prvovýroby až po konečný predaj potravín spotrebiteľovi. V rámci dodržiavania princípov správnej hygienickej praxe musia potravinárske podniky identifikovať všetky nebezpečenstvá a nastaviť opatrenia tak, aby zabránili ich vzniku.

„Európske potravinové právo stanovuje vysoké požiadavky na hygienu celého procesu výroby a dodávateľského reťazca a pravidlá kontroly a systému rýchlej výmeny informácii o potravinách a krmivách, aj vďaka tomu môžeme povedať, že potraviny vyrobené v Európskej únií patria medzi najbezpečnejšie v celosvetovom meradle“, konštatuje profesor Jozef Golian vedúci Katedry hygieny a bezpečnosti potravín Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. „Samozrejmosťou v potravinárskych prevádzkach je zároveň používanie osobných ochranných prostriedkov, dezinfekcie priestorov a pracovných nástrojov,   monitorovanie kritických bodov potravinárskej výroby a vykonávanie bezprostredných nápravných opatrení.“

Počas pandémie spôsobenej ochorením COVID-19 potravinárske podniky sprísnili hygienický režim. Medzi dodatočné opatrenia patrí vypracovanie krízového plánu pre prípad potvrdenia ochorenia u zamestnanca, preventívne opatrenia ako oddelené striedanie zmien, vyššia frekvencia čistenia a sanitácie strojov, všetkých povrchov a pracovných plôch či zavedenie osobitných technických a organizačných opatrení na ochranu zdravia zamestnancov vrátane povinnej kontroly telesnej teploty. „Potravinárske podniky robia maximum pre to, aby sa ochránili pred potvrdením ochorenia COVID-19 u zamestnancov. Keď sa tak stane, sú pripravené okamžite zareagovať a poskytnúť maximálnu súčinnosť príslušným kontrolným orgánom, najmä Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Mnoho výrobcov pritom oslovilo regionálnych hygienikov preventívne v rámci prípravy podnikového krízového plánu,“ uvádza Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska.

Napriek maximálnej snahe sa však môže stať, že ochorenie COVID-19 sa nevyhne ani potravinárskym prevádzkam. Z pohľadu bezpečnosti potravín však musíme pripomenúť, že podľa súčasných vedeckých stanovísk Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) nie sú vedecké dôkazy o prenose koronavírusu potravinami. Napriek rozsahu pandémie doteraz nebola zaznamenaná žiadna správa  tom, že by sa nákaza preniesla prostredníctvom potravín. „Spotrebitelia musia však byť rovnako zodpovední a dodržiavať základné hygienické požiadavky pri manipulácií s potravinami, a to tak v obchodoch, pri prenose nákupu domov, ale aj v domácom prostredí pri príprave jedál, aby potraviny zostali bezpečné až po ich konzumáciu,“ uzatvára Jana Venhartová.

Facebook
LinkedIn