Prezident Potravinárskej komory Slovenska: Pokračujúca deštrukcia Vlády SR ohrozuje základný chod štátu

Bratislava, 5. máj 2023:

Potravinárska komora Slovenska (PKS) vníma s vážnym znepokojením súčasnú politickú situáciu. Množstvo legislatívnych návrhov v Národnej rade Slovenskej republiky, ktoré boli predložené bez náležitej diskusie a zváženia dopadov na podnikateľské prostredie, bolo medializovanou témou s kritickým ohlasom aj v rámci sociálnych partnerov združených v tripartite. Degradáciu kvality výstupov zákonodarného zboru umocňuje kríza výkonnej moci, ktorá vyústila do podania žiadosti o odobratie poverenia ďalších dvoch ministrov Vlády Slovenskej republiky, vrátane dočasne povereného ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuela Vlčana.

Na Slovensku v poslednom období rezonuje problematika vysokej inflácie v oblasti cien potravín, ktorá patrí k druhej najvyššej v rámci Európskeho únie. Je nevyhnutné prijať opatrenia na stabilizovanie situácie a zastavenie zhoršovania potravinovej bezpečnosti Slovenskej republiky. Čakať so zmenami do vytvorenia vlády, ktorá vzíde z volieb v septembri tohto roku, je však veľmi neskoro.

Prezident PKS Daniel Poturnay dnes preto listom vyzval prezidentku Slovenskej republiky Zuzanu Čaputovú, aby bolo vedenie rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverené do rúk odborníka znalého v oblasti poľnohospodárstva a potravinárskej výroby, s jasnou požiadavkou konzultácie všetkých dôležitých krokov so zástupcami stavovských organizácií, vrátane Potravinárskej komory Slovenska.

Facebook
LinkedIn