Stanovisko Potravinárskej komory Slovenska k avizovanej demisii ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského

Bratislava, 25. mája 2021 :

Potravinárska komora Slovenska (PKS) rešpektuje rozhodnutie o demisii, ktoré dnes oznámil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský, a dôvody, ktoré ho k prijatiu tohto rozhodnutia viedli.

Pán minister Mičovský začal veľmi potrebný proces očisty procesov v rámci celého rezortu. Pozitívne hodnotíme jeho snahu o podporu výroby potravín na Slovensku, ktorú chápe ako dôležitú súčasť celej potravinovej vertikály, zároveň aj ochotu kedykoľvek sa stretnúť a riešiť problémy potravinárov. Pánovi Mičovskému ďakujeme za odvedenú prácu a želáme v rámci ďalšieho pôsobenia veľa zdaru.

Nový minister bude mať neľahkú úlohu dotiahnuť prípravu strategických rezortných dokumentov, a to Koncepcie rozvoja poľnohospodárstva do roku 2035, Strategického plánu Slovenskej republiky k budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ, zabezpečiť akreditáciu Poľnohospodárskej platobnej agentúry, personálne zastabilizovať kľúčové rezortné inštitúcie, ale aj napĺňanie ďalších úloh na dosiahnutie potravinovej bezpečnosti Slovenska, ktoré si vláda predsavzala vo svojom Programovom vyhlásení.

Facebook
LinkedIn