Stanovisko Potravinárskej komory Slovenska k opatreniam počas plánovaného lockdownu

Bratislava, 16. decembra 2020 :

V súvislosti s plánovanými opatreniami počas avizovaného lockdownu Potravinárska komora Slovenska (PKS) pripomína, aby sa pri príprave vykonávacích vyhlášok myslelo na špecializované potravinárske predajne. „Na základe skúseností z prvej vlny pandémie sme mali veľké problémy pri otvorených špecializovaných predajniach. Popri pekárňach, mäsiarstvach a podnikových predajniach je potrebné myslieť na to, že aj cukrárne pri pultovom predaji, pivotéky a vinotéky predávajú potraviny a preto by mali zostať pre spotrebiteľov otvorené,“ pripomína Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska.

V rámci prijímaných opatrení je potrebné zohľadniť aj obmedzenie otváracích hodín počas sviatkov, a preto PKS navrhuje, aby sa na špecializované predajne nevzťahovali povinnosti vyhradenia hodín pre seniorov. Počet zákazníkov v predajniach je totiž obmedzený a podľa názoru PKS bude dostačujúce, pokiaľ budú mať zákazníci v dôchodkovom veku prednosť pri vstupe do predajne.

Potravinári sú zároveň toho názoru, že v rámci predajní predávajúcich potraviny by mal byť umožnený predaj aj nepotravinového tovaru. „V otázke možnosti predaja nepotravinového tovaru v maloobchodných predajniach predávajúcich potraviny sa zhodujeme s názormi Zväzu obchodu Slovenskej republiky a Slovenskej aliancie moderného obchodu,“ uzatvára Jana Venhartová.

Potravinárska komora Slovenska je záujmovým združením právnických osôb, založeným potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu na úrovni štátnych a mimovládnych inštitúcií.

Hlavným poslaním Potravinárskej komory Slovenska je podpora rozvoja legislatívy, konkurencieschopnosti priemyslu, ochrana spotrebiteľa a životného prostredia, kvalita a bezpečnosť výrobkov, trvale udržateľný rozvoj a v neposlednom rade tiež zdravý životný štýl. Zdravý životný štýl v našom ponímaní predstavuje vyvážená výživa, vyvážený príjem a výdaj energie, fyzická aktivita a zdravie.

Potravinárska komora Slovenska pôsobí v Slovenskej republike od septembra 2002. Táto dobrovoľná organizácia združuje 50 členov, z ktorých 8 sú kolektívni členovia. Najdôležitejšou prioritou, ku ktorej smerujú všetky naše aktivity, je ochrana spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu, a to nielen v Slovenskej republike, ale v rámci celej Európskej únie.

Kontakt:

Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska, venhartova@pks.sk, +421 903 468 149,
+421 2 444 500 45

Facebook
LinkedIn