Stanovisko Potravinárskej komory Slovenska k Plánu obnovy EÚ

Bratislava, 28. decembra 2020 :

Potravinárska komora Slovenska (PKS) je rozčarovaná zo skutočnosti, že ani v najnovšej verzii dokumentu Slovenskej republiky k Plánu obnovy EÚ sa nepočíta s podporou potravinárskeho priemyslu. PKS už od začiatku diskusií na úrovni Európskej únie v júni tohto roku poukazovala na to, že v rámci Plánu obnovy EÚ máme jedinečnú šancu obnoviť na Slovensku výrobu potravín a tak podporiť vytváranie pridanej hodnoty zo spracovania poľnohospodárskych surovín na Slovensku, a tým aj rozvoj vidieka či znižovanie závislosti od automobilového priemyslu a exportu. Je zarážajúce, že vláda Slovenskej republiky nezaradila do strategického dokumentu tie odvetvia, ktoré majú pre budúcnosť Slovenska vzhľadom na naše pôdne a klimatické podmienky veľký potenciál, ale zamerala sa aj na také elementárne veci ako je údržba budov, ktorá by mala byť bežnou súčasťou výdavkov jednotlivých ministerstiev zo štátneho rozpočtu.  

Vláda Slovenskej republiky napriek záväzku vo svojom vlastnom programovom vyhlásení o zvyšovaní potravinovej sebestačnosti a podielu slovenských potravín na pultoch v obchodoch však naďalej nepovažuje za dôležité, aby naši obyvatelia mali prístup k cenovo dostupným domácim potravinám, ktoré k nám nebudú dovážané cez polovicu planéty. Európska komisia pritom vyčlenila 8 miliárd EUR z Plánu obnovy EÚ práve pre agropotravinársky sektor a vyzvala členské štáty na uvoľnenie týchto prostriedkov čo najskôr, samotná Komisia zároveň považuje náš sektor za kritickú infraštruktúru. O tom, že Plán obnovy EÚ počíta priamo aj s podporou poľnohospodárov a potravinárov, sa vyjadrila aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Keďže podporu agropotravinárskeho odvetvia z Fondu obnovy EÚ si určilo vedenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR za svoju prioritu, avšak nedokázalo presvedčiť svojich partnerov o dôležitosti nášho odvetvia ani v takejto výnimočnej situácií, považujeme takýto výsledok za zlyhanie.

„Je zarážajúce, že slovenská politická špička si napriek ťažkej situácií neuvedomuje, že prvotnou potrebou všetkých obyvateľov sú kvalitné a dostupné potraviny. To, že ich máme v našich domácnostiach pritom nie je samozrejmosť. Európski lídri otvorene hovoria o tom, že z Plánu obnovy EÚ bude podporený aj agropotravinársky sektor. Pýtame sa, prečo slovenským politikom už desaťročia musíme dokazovať, že v EÚ a iných európskych krajinách je potravinárstvo medzi hlavnými prioritami, zatiaľ čo na Slovensku na pokraji záujmu? Ako chcú Slovensko pripraviť pre budúce generácie, keď nepočítajú so zabezpečením základnej životnej potreby svojich obyvateľov? Svetové organizácie pritom upozorňujú, že medzi najvážnejšie dôsledky klimatických zmien budú patriť práve potravinové krízy,“ uvádza Daniel Poturnay, prezident Potravinárskej komory Slovenska.

Facebook
LinkedIn