Stanovisko Potravinárskej komory Slovenska k vymenovaniu ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana

Potravinárska komora Slovenska (PKS) blahoželá Samuelovi Vlčanovi k vymenovaniu za ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Jednou z najdôležitejších úloh nového ministra bude nastavenie Strategického plánu Slovenskej republiky k budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ tak, aby podporila predovšetkým zvýšenie produkčných schopností slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva a ich konkurencieschopnosť v európskom prostredí. Rovnako dôležité bude aj dotiahnuť prípravu strategických rezortných dokumentov, najmä Koncepciu rozvoja poľnohospodárstva do roku 2035, výzvu pre spracovateľské podniky, zabezpečiť akreditáciu Poľnohospodárskej platobnej agentúry, personálne zastabilizovať kľúčové rezortné inštitúcie, ale aj naplniť ďalšie úlohy na dosiahnutie potravinovej bezpečnosti Slovenska z Programového vyhlásenia vlády SR.

Potravinárska komora Slovenska ponúka novému vedeniu ministerstva svoj odborný potenciál pre naplnenie uvedených úloh.

Facebook
LinkedIn