Stanovisko Potravinárskej komory Slovenska k získaniu trvalej akreditácie PPA

Bratislava, 15. októbra 2021 :

Potravinárska komora Slovenska (PKS) víta oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o udelení trvalej akreditácie Pôdohospodárskej platobnej agentúre.

PKS očakáva, že platobná agentúra po získaní akreditácie v krátkom čase oznámi dlho očakávanú výzvu pre potravinárov z podopatrenia 4.2, za účelom investovania do rozvoja celého potravinárskeho odvetvia. V súčasnej dobe, kedy sa výrazným zvyšovaním nákladov pre potravinárov znižuje ich konkurencieschopnosť voči zahraničným výrobcom je nevyhnutné, aby výzva bola vypísaná čo najskôr a bola dostupná pre všetky potravinárske odvetvia bez ohľadu na veľkosť podniku.

Facebook
LinkedIn