Stanovisko Potravinárskej komory Slovenska ku schváleniu novely zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky odignorovali verejnú výzvu zástupcov všetkých odvetví potravinárskeho priemyslu na Slovensku, aby nepoľavili v ochrane dodávateľov voči nekalým praktikám zo strany obchodu, a prijatím novely zákona č. 91/2019 Z.z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami vyšli v ústrety zahraničným obchodným reťazcom.

Prijatá novela prinesie znefunkčnenie kontroly dodržiavania zákona a chaos v oblasti splatnosti faktúr za dodané potraviny.

Zároveň v dôsledku vypustenia povinnosti vyúčtovania predajných akcií získajú obchodné reťazce neoprávnený finančný prospech na úkor dodávateľov potravín.

Facebook
LinkedIn