Rada samospráv sa stretla s predstaviteľmi rezortu pôdohospodárstva

Dňa 4. augusta sa uskutočnilo stretnutie Rady poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv (RPPS) s generálnym riaditeľom Pôdohospodárskej platobnej agentúry pánom Kissom a štátnym tajomníkom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pánom Kyseľom, za účasti ďalších predstaviteľov oboch inštitúcií.

Predmetom rokovania boli témy:
– akreditácia Pôdohospodárskej platobnej agentúry
– aktuálne a pripravované výzvy na podporu poľnohospodárov aj potravinárov
– odstraňovanie byrokratickej záťaže v súvislosti so žiadosťami a ich vyhodnocovaním.

Všetci zúčastnení vyzdvihli dôležitosť vzájomnej komunikácie a snahu samosprávnych organizácií pomôcť rezortu pôdohospodárstva pri plnení úloh v tomto náročnom období.

Potravinárska komora Slovenska je v tomto polroku predsedajúcou organizáciou RPPS.

Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv zastrešuje nasledovné organizácie:

Agrárna komora Slovenska

Potravinárska komora Slovenska

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR

Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska

Facebook
LinkedIn