Zmena v dovoze potravín a nápojov do Číny

Zastupiteľský úrad Pekingu na online seminári dňa 13. decembra 2021 predstavil novinky v zmene podmienok dovozu potravín a nápojov do Číny od 1.1.2022.

ZÚ Peking spracoval v októbri 2021 analýzu uvedenej zmeny a publikoval ju na web stránke ZU Peking. Pozvánka na webinár spolu s predchádzajúcimi informáciami je zverejnená aj na stránke ZÚ Peking a MZVEZ SR  – TU

Ide o výraznú zmenu oproti súčasnému systému – týka sa: „production, processing, packaging, storage-len nízke teploty!“. Bez uvedenej registrácie bude váš dovoz od 1.1.2022 zastavený.

Všetci výrobcovia potravín a nápojov a firmy uskladňujúce (nízke teploty) potraviny a nápoje s exportom do Číny sú povinní sa do 1.1.2022 zaregistrovať sa v databáze Generálnej administratívy colnej správy ČĽR

https://cifer.singlewindow.cn

Registráciu je potrebné vykonať priamo (selfregistraion), alebo prostredníctvom národnej autority v závislosti od typu komodity.

Zmena sa zároveň týka označovania obalových materiálov vonkajšieho aj vnútorného balenia.

Facebook
LinkedIn