Čaká nás ďalšie zdražovanie potravín. Ceny nápojov môžu vzrásť o viac

V Bratislave, 22.3.2024: Potravinári varujú pred ďalším zdražovaním potravín. Nová daň zo sladených nápojov, ktorú pripravuje vláda Slovenskej republiky,spôsobí opätovné zvyšovanie cien nápojov a negatívne zasiahne najviac ohrozené, nízkopríjmové skupiny obyvateľstva. Štát takto môže vybrať od obyvateľov aj viac ako 100 miliónov eur.

Nová daň z dielne Ministerstva financií SR sa má dotknúť rovnako všetkých nápojov, ktoré sú sladké bez ohľadu na množstvo cukru ktoré obsahujú, dokonca aj tých s nulovým obsahom kalórií. Podľa dostupných informácií štát plánuje zdaniť každý liter sladeného nápoja minimálne 20-timi centami. Pri sirupoch, ktoré sa štandardne riedia v pomere 1:8, bude daň ešte násobne vyššia. Konečná cena pre spotrebiteľa sa tak po započítaní novej dane na nápoj, vyššej DPH a obchodnej marže môže v niektorých prípadoch zvýšiť aj o viac ako 100%. Bežný sirup, ktorý sa dnes predáva za približne 2 eurá, by budúci rok mohol stáť aj 4,40,- € . To pre niektoré kategórie nápojov a ich výrobcov môže byť likvidačné.

„Zavádzanie daní na vybrané kategórie potravín a nápojov zásadným spôsobom zasahuje práve nízkopríjmové skupiny obyvateľstva, ktoré na dani zaplatia najvyššiu časť svojich príjmov, podporuje nákupy v zahraničí a tým ohrozuje stabilitu slovenských podnikov “, hovorí Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska.

V prípade zavedenia takejto dane sa dá očakávať výrazné navýšenie cien nápojov, čo podporuje pokračovanie cenovej inflácie potravín. Vzhľadom na priemerné ceny nealkoholických nápojov v SR, ktoré sú nad priemerom v okolitých krajinách, sa dá očakávať výrazný nárast cezhraničných nákupov v prihraničných oblastiach, čo spôsobí aj pokles odbytu iných potravín a pokles príjmov potravinárov aj lokálnych predajcov v daných oblastiach.

Ministerstvo financií v predbežnej informácii k návrhu zákona deklaruje, že zavedenie dane na sladené nápoje bude motivovať spotrebiteľov k zdravšiemu životu, čo údajne potvrdzuje prax v zahraničí. Potravinárska komora Slovenska však upozorňuje na skúsenosti zo zahraničia, kde sa zavedenie takejto dane ukázalo ako neefektívne pri boji s obezitou a navyše ohrozilo ekonomiku cezhraničnými nákupmi.

„Podľa našich skúseností ide o výlučne fiškálny nástroj s minimálnym vplyvom na zmenu stravovacích návykov či dokonca zdravia obyvateľstva. V Mexiku, kde bola táto daň s cieľom znížiť mieru obezity zavedená, podľa údajov OECD miera obezity dokonca stúpla. Nórsko daň zo sladených nápojov v roku 2021 zrušilo z dôvodu neefektívnosti a rozšírenia cezhraničného nakupovania vo Švédsku, obdobne ako Dánsko. Izrael začiatkom roka 2023 zrušil daň zo sladených nápojov, pretože predstavovala politicky motivovanú ekonomickú záťaž, ktorá mala negatívny vplyv najmä na znevýhodnené a nízkopríjmové skupiny spoločnosti“, uzatvára Jana Venhartová.

Potravinárska komora Slovenska apeluje na zavádzanie skutočne systémových opatrení. Jedine relevantné informácie o vývoji obezity, o spotrebe potravín a nápojov, o spotrebe cukru na Slovensku a ich vzájomnej súvislosti, by mali byť kľúčovým zdrojom a podkladom na spoločnú diskusiu vlády a priemyslu ohľadom prípadného zavedenia dodatočných daní.

Facebook
LinkedIn