PKS víta rozšírenie zoznamu povolaní na zamestnávanie cudzincov z tretích krajín

Bratislava, 6. mája 2024: Potravinárska komora Slovenska víta rozšírenie zoznamu povolaní na zjednodušené udeľovanie národných víz vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín o zamestnania v poľnohospodárstve a potravinárstve. Uvedené opatrenie zjednoduší potravinárom administratívu pri prijímaní cudzincov z tretích krajín na pozície, ktoré patria medzi nedostatkové a pri ktorých je dlhodobo problém nájsť vhodnú pracovnú silu.

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 2. mája 2024 rozšírila zoznam povolaní na zjednodušené udeľovanie národných víz vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín o zamestnania v poľnohospodárstve a potravinárstve. V prípade potravinárskej výroby ide napríklad o povolania porážač, vykosťovač, pekár, spracovateľ mlieka, výrobca masla, ale aj operátor vysokozdvižného vozíka či pozíciu pomocného pracovníka v potravinárskej výrobe.

Novela nariadenia vlády č. 383/2023 Z.z. nadobudne účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov. V zmysle nariadenia sa národné vízum udeľuje na čas trvania zamestnania, najviac na jeden rok, pričom celkový počet národných víz nepresiahne v kalendárnom roku počet 10 tisíc.

Facebook
LinkedIn