Poslanci sa napriek upozorneniam postarali o ďalší rast inflácie

Potravinárska komora Slovenska (PKS), Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK), Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) a Zväz obchodu SR (ZO SR), vyjadrujú rozčarovanie nad schválením novely Zákonníka práce poslancami Národnej rady SR, ktorá s účinnosťou od 1. júna 2023 významným spôsobom zvýši náklady na príplatky pre zamestnancov. Stalo sa tak napriek tomu, že výrobcovia a predajcovia potravín upozornili poslancov na negatívne dôsledky tento novely pre všetkých spotrebiteľov a na už dnes slabú konkurencieschopnosť celého výrobného odvetvia. Verejný prísľub dal pritom zástupcom zamestnávateľov aj predseda Národnej rady Slovenskej republiky na zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady SR.

Poslanci večer 7. decembra 2022 odsúhlasili novelu Zákonníka práce, ktorá s účinnosťou od 1. júna 2023 mení určovanie výšky príplatkov ku mzde (príplatkov za prácu v neštandardnom pracovnom čase, t.j. v sobotu, nedeľu resp. za prácu v noci) tak, aby boli tieto opätovne naviazané na vývoj minimálnej mzdy. Mesačná minimálna mzda má po dohode sociálnych partnerov vzrásť od 1.1.2023 na úroveň 700 eur.

Schválenie novely Zákonníka práce povedie k ďalšiemu zvýšeniu cien najmä základných potravín. Tým, že bude musieť dôjsť k zvýšeniu výšky príplatkov ku mzde tak v prvovýrobe, spracovaní aj predaji poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, je dôvodné predpokladať rast cien pekárskych výrobkov, zeleniny, mäsa, mlieka, vajec, ale aj ďalších výrobkov. A to v situácii, keď sa do cien potravín u nás už premietajú zvýšené náklady dodávateľov v dôsledku rastu cien energií, obalových materiálov, vojny na Ukrajine a narušených dodávateľských reťazcov. Ďalší rast cien potravín v dôsledku novely ZP spôsobí, že situácia sa pre naše obyvateľstvo stane ešte viac neúnosnou a to najmä pre domácnosti s najnižšími príjmami, vrátane dôchodcov.

Ďalším negatívnym dôsledkom  predmetnej novely ZP bude ďalej klesajúca konkurencieschopnosť slovenských poľnohospodárskych a potravinárskych producentov. Pekári, mliekari, spracovatelia a chovatelia mäsa, ale aj ďalší potravinári sa ešte nestihli vyrovnať s energetickou krízou a hrozí, že po zmene Zákonníka práce sa už s krízou ani nevyrovnajú a budú musieť mnohí z nich ukončiť produkciu. To negatívne dopadne aj na celkovú zamestnanosť v odvetví. Výroba potravín pritom patrí medzi kritickú infraštruktúru a už zo svojej povahy je jasné, že vyžaduje prevádzku aj počas víkendov.

Facebook
LinkedIn