Potravinári: Štvrtina potravín na pultoch je pod privátnou značkou

Bratislava 22. novembra 2021: Potravinárska komora Slovenska uskutočňuje už od roku 2013 prieskum podielu vystavenia privátnych značiek potravín na pultoch obchodov. Podiel privátnych značiek dosiahol v roku 2021 podiel 25,1 %, pričom oproti roku 2020 narástol o 0,9 p.b.. Z porovnania oproti roku 2015 vyplýva, že podiel zahraničných privátnych značiek narástol až o 5 p. b., pričom preferovanie privátnych značiek oproti značkovým výrobkom ovplyvňujú hodnotu značkových výrobkov a ich ďalšie inovácie.

Potravinárska komora Slovenska aj v roku 2021 uskutočnila prostredníctvom agentúry Go4Insight, prieskum vystavenia privátnych značiek obchodných reťazcov na pultoch v maloobchode. Prieskum uskutočňuje už od roku 2013, pričom kvôli relevantnosti dát používa stále rovnakú metodológiu. Aj v roku 2021 sa prieskum uskutočňoval osobným zberom dát prostredníctvom anketárov v 360 predajniach potravinových reťazcov v celej Slovenskej republike. Terénny zber údajov prebiehal v mesiaci marec 2021.

Oproti predchádzajúcim rokom boli v roku 2021 prvýkrát do prieskumu zaradené maloobchodné siete FRESH (Fresh a Fresh+) a skupina Terno (Terno, Moja Samoška, Kraj). Zároveň bola v aktuálnej vlne prieskumu z monitorovania vyradená špecializovaná sieť METRO.

Podľa výsledkov prieskumu dosiahol podiel vystavenia privátnych značiek v roku 2021 úroveň 25,1 %, čo je medziročne nárast o 0,9 percentuálneho bodu v porovnaní s rokom 2020.

Dlhodobé merania od roku 2013 ukazujú, že podiel vystavenia privátnych značiek už štvrtý rok osciluje na úrovni približne jednej štvrtiny zo všetkých vystavených výrobkov.

„Až štvrtina výrobkov na pultoch obchodov je ponúkaná pod privátnou značkou,“ uvádza Daniel Poturnay, prezident Potravinárskej komory Slovenska. „Privátne značky však uberajú spotrebiteľa o možnosť voľby a spomaľujú inovácie v potravinárstve. Pokiaľ je výrobca nútený svoje potraviny predávať pod obchodnou značkou reťazca bez primeranej marže zohľadňujúcej skutočné výrobné náklady, prichádza tým o finančné prostriedky na investície do ďalších inovácií. Zároveň znehodnocuje hodnotu vlastnej značky a budovanie dôvery spotrebiteľov k jeho kvalite a dobrej povesti ako výrobcu.“

Ako vyzerá zastúpenie privátnych značiek v jednotlivých obchodných sieťach?

Najväčšie zastúpenie privátnych značiek na pultoch v maloobchode má už tradične reťazec LIDL (50,5 %), nasleduje Kaufland (22,6 %)COOP Jednota (19,9 %), najnižší podiel privátnych značiek je v sieti predajní Terno (3,9 %). Bežne je teda v slovenských obchodoch vystavených niečo medzi šestinou a pätinou privátnych výrobkov. Z tejto obvyklej hodnoty sa veľmi výrazne odlišuje reťazec LIDL, kde je zo všetkých výrobkov na regáloch až polovina privátnych značiek.

Z hľadiska typu predajní sú najviac zastúpené privátne potraviny v diskontných predajniach (51 %) a hypermarketoch (21%). V malých predajniach a supermarketoch je podiel privátnych značiek najnižší, navyše sme v týchto formátoch zaznamenali medziročne mierny pokles.

Podiel privátnych potravín na predajných pultoch vybraných obchodných reťazcov:

                                                           Rok 2021             Zmena oproti roku 2020

COOP Jednota                                  20 %                                    – 2  p. b.

CBA                                                   13 %                                       0 p .b.

Billa                                                    17 %                                       0 p .b.

TESCO                                              18 %                                    + 1 p. b.

Kaufland                                             23 %                                       0 p .b.

Lidl                                                      51 %                                    + 1 p. b.

Fresh                                                  13 %

Terno                                                    4 %

Ako vyzerá podiel privátnych značiek v jednotlivých kategóriách potravín?

Najvyšší podiel zastúpenia privátnych výrobkov na regáloch je v kategóriách mlieko (60 %), mäsové výrobky – balené, nemrazené (43 %), mliečne výrobky – prírodné syry (41 %), konzervované produkty (38 %). Najmenší podiel privátnych výrobkov je v kategóriách pivo (9%), víno (10 %), liehoviny a destiláty (11 %) a  cukrovinky nečokoládové (12%).

Významnejší nárast podielu privátnych značiek sa zaznamenal len v dvoch kategóriách – víno až 4 p.b. a vody a minerálky neochutené a ochutené. Pokles na úrovni 2 percentuálnych bodov bol zaznamenaný v kategóriách nealko nápojov a konzervovaných produktov.

Privátne značky zaznamenali rast podielu v takmer každej sledovanej kategórií (12 zo 16), pokles bol zaznamenaný len 3 kategóriách.  Najvýraznejší nárast  bol kategóriách mlieko, cestoviny a nečokoládové cukrovinky (plus 4 p.b.) Pokles zaznamenali kategórie spracovaných produktov a vína (mínus 3 p.b.).

„Výsledky podľa jednotlivých kategórií výrobkov ukazujú, že najvyššie zastúpenie privátnych výrobky majú stabilne mlieko, mäsové a mliečne výrobky, teda kategórie, pri ktorých je pre spotrebiteľa rozhodujúca cena. Na druhej strane výrobky s najnižším podielom – pivo, víno, liehoviny a destiláty sa pre reťazca oplatí predávať pod značkou výrobcu, pretože táto je pre spotrebiteľa osobitným garantom chuťových vlastností potraviny,“ komentoval Róbert Kičina, 1. viceprezident PKS.  

Podiel privátnych výrobkov na pultoch predajní SR podľa kategórií:

Rok 2021             Zmena oproti roku 2020

Mlieko                                                 60 %                                    –  1 p. b.

Mäsové výrobky                               43 %                                    + 1 p. b.

Mliečne výrobky – prírodné syry       41 %                                    + 1 p. b.

Konzervované produkty                    38 %                                    –  2 p. b.

Oleje                                                   38 %                                       0 p .b.

Cestoviny                                           34 %                                    + 1 p. b.

Mliečne výrobky – ostatné                34 %                                       0 p .b.

Trvanlivé pečivo                                 30 %                                       0 p .b.

Spracované produkty                        27 %                                    –  1 p. b.

Nealko                                                27 %                                    –  2 p. b.

Vody a minerálky                              23 %                                    + 2 p. b.

Cukrovinky čokoládové                      20 %                                       0 p .b.

Cukrovinky nečokoládové                  12 %                                    + 1 p. b.

Liehoviny a destiláty                          11 %                                       0 p .b.

Víno                                                    10 %                                    + 4 p. b.

Pivo                                                     9 %                                       0 p .b.

Ako vyzerá zastúpenie slovenských potravín v rámci privátnych značiek obchodných reťazcov?

Pri podiele 25 % privátnych značiek je 17% zahraničných privátnych značiek a 8 % slovenských privátnych značiek. Drvivú väčšinu z privátnych značiek pritom tvoria zahraničné privátne značky v reťazci Lidl, až 41%, zvyšných 10% sú privátne značky vyrobené na Slovensku, hoci podiel slovenských privátnych značiek v tomto reťazci sa za posledných 5 rokov zdvojnásobil. Rovnako reťazec Kaufland preferuje zahraničných výrobcov privátnych značiek, kde je podiel slovenských privátnych značiek za posledných 5 rokov stabilných, ostatné reťazce majú vyvážený podiel zahraničných a slovenských privátnych značiek. Jedine reťazec COOP Jednota vyrába väčšinu privátnych značiek na Slovensku.

„Neteší nás narastajúci podiel privátnych značiek na Slovensku. Privátne značky znižujú možnosť voľby pre spotrebiteľa a zároveň prehlbujú závislosť výrobcov potravín od veľkých obchodných reťazcov. Tolerujeme ich ako súčasť trendov v európskom maloobchode, ale s potrebou jasne pomenovať ich negatívne dopady,“ uzavrel Daniel Poturnay.

Potravinárska komora Slovenska je záujmovým združením právnických osôb, založeným potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu na úrovni štátnych a mimovládnych inštitúcií. Hlavným poslaním Potravinárskej komory Slovenska je podpora rozvoja legislatívy, konkurencieschopnosti priemyslu, ochrana spotrebiteľa a životného prostredia, kvalita a bezpečnosť výrobkov, trvale udržateľný rozvoj a v neposlednom rade tiež zdravý životný štýl. Zdravý životný štýl v našom ponímaní predstavuje vyvážená výživa, vyvážený príjem a výdaj energie, fyzická aktivita a zdravie. Potravinárska komora Slovenska pôsobí v Slovenskej republike od septembra 2002. Táto dobrovoľná organizácia združuje 52 členov, z ktorých 10 sú kolektívni členovia. Najdôležitejšou prioritou, ku ktorej smerujú všetky naše aktivity, je ochrana spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu, a to nielen v Slovenskej republike, ale v rámci celej Európskej únie.

Kontakt: Jana Venhartová, riaditeľka, venhartova@pks.sk, +421 903 468 149, +421 2 444 500 45

Facebook
LinkedIn