Smútočné oznámenie

Potravinárska komora Slovenska prijala s hlbokým zármutkom oznámenie, že 13. februára nás navždy opustil dlhoročný priateľ, spolupracovník, predseda Dozornej rady PKS a osobnosť potravinárstva Ing. Peter Száraz, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti TOMATA s.r.o..

Česť jeho pamiatke.

Vážení priatelia, kolegovia a obchodní partneri,

s hlbokým smútkom v srdci Vám oznamujeme, že náš generálny riaditeľ, zakladateľ firmy a priateľ Ing. Peter Száraz dňa †13.02. prehral svoj dlhoročný boj so zákernou chorobou a v pokoji, v spánku odišiel do  “konzervárenského neba“. 

Jeho myšlienky, nápady a životné hodnoty budeme ako spoločnosť naďalej rozvíjať ako aj svedomitý prístup k práci. 

„ Pamätajte si ma takého, aký som bol! “

                                        Peter Száraz

Vzhľadom k súčasnej nepriaznivej pandemickej situácií sa posledná rozlúčka uskutoční v úzkom kruhu rodiny, vo štvrtok 18.02.2021 o 15:00 v krematóriu v Nových Zámkoch.

Ďakujeme, za prejavenú sústrasť a ceníme si, že budete rešpektovať prianie rodiny. 

Rodina Szárazová.

Facebook
LinkedIn