Stanovisko Potravinárskej komory Slovenska k iniciatíve na garanciu cien potravín

Iniciatíva, ktorá bola predstavená Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a zástupcami obchodu, nebola s Potravinárskou komorou Slovenska vopred komunikovaná. Z tohto dôvodu sme ju na marcovom stretnutí len zobrali na vedomie. Momentálne nemáme vedomosť o tom, ktorých položiek sa zmrazenie cien týka. Stanovovanie maloobchodných cien je výlučne v rukách obchodných reťazcov, uvedená iniciatíva by však nemala zasahovať do voľnej súťaže. Zároveň odmietame, aby bol cenový tlak v dôsledku iniciatívy prenášaný na dodávateľov potravín. Potravinári od štátu očakávajú riešenie príčin inflácie, najmä ohľadom cien energií a zhoršovania podnikateľského prostredia. Zároveň je nevyhnutné zastaviť rast nákladov potravinárskych podnikov v dôsledku legislatívnych opatrení na národnej úrovni.

Potravinárska komora Slovenska je záujmovým združením právnických osôb, založeným potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu na úrovni štátnych a mimovládnych inštitúcií. Hlavným poslaním Potravinárskej komory Slovenska je podpora rozvoja legislatívy, konkurencieschopnosti priemyslu, ochrana spotrebiteľa a životného prostredia, kvalita a bezpečnosť výrobkov, trvale udržateľný rozvoj a v neposlednom rade tiež zdravý životný štýl. Zdravý životný štýl v našom ponímaní predstavuje vyvážená výživa, vyvážený príjem a výdaj energie, fyzická aktivita a zdravie. Potravinárska komora Slovenska pôsobí v Slovenskej republike od septembra 2002. Táto dobrovoľná organizácia združuje 57 členov, z ktorých 10 sú kolektívni členovia. Najdôležitejšou prioritou, ku ktorej smerujú všetky naše aktivity, je ochrana spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu, a to nielen v Slovenskej republike, ale v rámci celej Európskej únie.

Kontakt: Jana Venhartová, riaditeľka, venhartova@pks.sk, +421 903 468 149, +421 2 444 500 45

Facebook
LinkedIn