Dôležité: Zelená nafta pre potravinárov 2022 spustená!

Vážení členovia Potravinárskej komory Slovenska,

Od 30. apríla 2022 je na adrese: https://rezort-nppc.sk/potravinari vo forme webovej aplikácie sprístupnený dotazník pre tvorbu a aktualizáciu komplexnej informačnej databázy podnikov potravinárskeho priemyslu v Slovenskej republike (tzv. Zelená nafta pre potravinárov), ktorý pre účely prípravy systémových opatrení, zameraných na skvalitnenie potravinárskej výroby, zlepšenie spracovania poľnohospodárskych výrobkov a zvyšovanie konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu doma a v zahraničí, pripravilo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum v súčinnosti a pod gesciou Sekcie potravinárstva a obchodu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Registrácia je realizovaná od 30.4.2022 priamo prostredníctvom webovej aplikácie po kliknutí na tlačidlo Registrácia. Registráciu musí nanovo vykonať každý subjekt, ktorý bude vypĺňať dotazník, teda aj ten, ktorý sa zberu údajov už zúčastnil v minulosti.

Tvorba a aktualizácia komplexnej informačnej databázy bude ukončená 31. mája 2022 (utorok), kedy bude uzavretý aj prístup do webovej aplikácie.

Dotazník je prístupný pre všetky podniky potravinárskeho priemyslu v Slovenskej republike.

Žiadame všetkých respondentov, aby si pred vyplnením údajov pozorne preštudovali metodické usmernenie a riadili sa ním.

Pre získanie ďalších informácií je možné obrátiť sa na centrum podpory:

  • elektronicky na adresu podporavyrobcov@nppc.sk, alebo
  • telefonicky na číslo: +421 2 50 237 045 v pracovných dňoch od 9:00 do 14:00 hod.

Bližšie informácie nájdete v tomto dokumente alebo na tejto stránke.

Podľa vyjadrení Ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuela Vlčana je na Zelenú naftu pre potravinárov na rok 2022 vyčlenených 8 miliónov eur.

Facebook
LinkedIn