Možnosti prezentácie slovenských potravín na výstave SIAL CHINA 2021

Dovoľujeme Vás požiadať o zaslanie návrhu slovenských produktov, ktoré by mohli byť odprezentované na stánku EÚ na výstave SIAL CHINA 2021.

Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (CHAFEA) v mene Európskej komisie organizuje stánok EÚ na veľtrhu potravín SIAL CHINA 2021  v termíne od 18. do 20. mája 2021 v Šanghaji (Čína). Cieľom stánku EÚ je prezentácia  kľúčových predností agropotravinárskych výrobkov z EÚ vrátane ich bezpečnosti, kvality a originality. Cieľom stánku EÚ je propagácia a vytváranie pozitívneho povedomia o výhodách poľnohospodárskych výrobkov z EÚ ako aj podpora dovozu, distribúcie a spotreby poľnohospodárskych produktov EÚ v Číne i mimo nej.  Poľnohospodárske produkty a nápoje z EÚ sa budú propagovať prostredníctvom vystavovania výrobkov, kuchárskych šou, prezentácii politík kvality alebo iných relevantných aktivít v súlade s platnými hygienickými opatreniami a príslušnými obmedzeniami  v rámci pandémie COVID-19. Stánok EÚ je inštitucionálny stánok, ktorý propaguje  všeobecne produkty z EÚ,  vyhýba sa tak dôrazu na značky alebo členské štáty. Cieľom stánku EÚ je však zahrnúť do svojich výstav a kuchárskych vystúpení veľmi širokú škálu reprezentatívnych výrobkov vo vybraných kategóriách všetkých členských štátov. Stánok EÚ neprezentuje výrobky pochádzajúce zo značiek mimo EÚ. Na stánku EÚ nebudú poskytovať kontakty na výrobcov/distribútorov.

MPRV SR následne na základe Vašich návrhov vyplní dotazník a bude aj informovať ZÚ Peking.

Cieľom tohto prieskumu je zapojiť členské štáty EÚ a zastupiteľské organizácie do výberu a množstva výrobkov.

Tento prieskum slúži na informačné účely a konečný výber výrobkov sa uskutoční na základe rovnováhy medzi navrhovanými výrobkami a ich typom, dostupnosťou výrobkov a ich kompatibilitou s pravidlami stanovenými organizátormi výstavy a príslušnými logistickými obmedzeniami platnými pre vstup do Číny. Predpokladáme, že po finálnom výbere zo strany EK resp. od CHAFEA ako organizátora stánku budú k dispozícii detailnejšie informácie ohľadom logistiky ako aj spolupráce zo strany ZÚ Peking pri distribúcii a logistike.

Návrhy prosím  zasielajte v nasledujúcej štruktúre a tabuľkách do 13.4.2021 na zuzana.cizmarova@land.gov.sk :

  • Návrh  maximálne 5 rôznych produktov
  1. s dôrazom na označenie politiky kvality (Chránené označenie pôvodu (CHOP), Chránené zemepisné označenie, Tradičná zaručená špecialita (TZŠ)),
  2. z oblasti identifikovaných EK s potenciálom pre čínsky trh

Víno, alkohol a pivo

Čerstvé a spracované mäsové produkty

Mlieko a mliečne výrobky (tvrdé syry)

(Olivový olej)

Spracované obliny a cestoviny

Ovocie a zelenina

 Kategória (nápoje, mäso…)Množstvo (ks, bal., kg, ..)Názov produktuEÚ značka (CHOP, CHZP,TZŠ…)Potreba chladenia (Áno/Nie)Distribútor (Ambasáda, spoločnosť…)
1      
2      
3      
4      
5      
  • Čo sa týka množstva je potrebné uviesť koľko by mohli producenti poskytnúť do prezentácie
  • Uviesť či súhlasíte, že po skončení výstavy môže organizátor stánku EÚ disponovať a operovať s Vašimi produktami

ÁNO /NIE

  • V prípade, že nemajú Vaši členovia – producenti záujem poskytnúť produkty do prezentácie na stánku EÚ, prosím pomôžte  nám identifikovať, ktoré slovenské produkty sú najreprezentatívnejšie ( z hľadiska lokálneho trhu)
 Kategória (nápoje, mäso…)Názov produktuPoznámka
1   
2   
3   
4   
5   

Table

Facebook
LinkedIn