Pediatri varujú: Až každé piate dojča na Slovensku priskoro konzumuje kravské mlieko

Prvý augustový týždeň si pripomíname Svetový týždeň dojčenia  

Bratislava, 1. augusta 2023 – Dojčenie je najprirodzenejšia a najlepšia forma výživy dieťaťa a matkám prospieva po zdravotnej aj emocionálnej stránke. Materské mlieko obsahuje všetky potrebné látky pre rast a vývoj imunitného systému dieťaťa. Podľa nedávneho prieskumu pediatrov je na Slovensku po prepustení z nemocnice dojčených v priemere 76 % novorodencov a vo veku 6 mesiacov je podľa pediatrov stále dojčených zhruba polovica detí.

Pri príležitosti Svetového týždňa dojčenia realizovala Iniciatíva prvých 1000 dní v spolupráci
so Slovenskou pediatrickou spoločnosťou prieskum medzi slovenskými pediatrami, ktorý okrem iného poukázal na problém priskorého zavádzania konzumného kravského mlieka u dojčiat (19 %), najmä v Košickom (35%), Prešovskom (24%) a Trnavskom kraji (22%). „Neupravené kravské mlieko rozhodne nepatrí do výživy dojčiat. Kravské mlieko obsahuje vysoké množstvo bielkovín a niektorých minerálnych látok (napr. sodíka), ktoré zvýšene zaťažujú detský organizmus a súčasne neobsahuje dostatok železa, jódu a vitamínu D, ktorý je potrebný, okrem iného, pre správne vstrebávanie vápnika,“ objasňuje doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof., predseda Slovenskej pediatrickej spoločnosti. „Ideálnou výživou dojčiat je dojčenie. Od ukončeného štvrtého mesiaca by sa malo dieťa v rámci tzv. imunologického okna stretnúť v malých množstvách s najčastejšími alergénmi, aby si „trénovalo“ imunitný systém. Od ukončeného šiesteho mesiaca do stravy postupne pridávame príkrmy na pokrytie nutričných a vývojových potrieb dieťaťa. V prípade, ak dojčenie nie je možné, je potrebné zaradiť dojčenské mlieko, ktoré na rozdiel od neupraveného kravského mlieka, obsahuje viac ako 70 % dennej dávky železa a až 100 % dennej dávky vitamínu D“.

Tohtoročný prieskum ukázal, že situácia v oblasti dojčenia sa na Slovensku od minulého roka mierne zhoršila. Po prepustení z pôrodnice je dojčených priemerne 76 % detí, čo je o 5 percentuálnych bodov menej, ako tomu bolo minulý rok. Priemer dojčených detí v šiestich mesiacoch veku je na úrovni 49 %, z toho najviac v Bratislavskom kraji (67 %) a najmenej v Nitrianskom kraji (35 %). Aktuálny prieskum Iniciatívy prvých 1000 dní, ktorej zriaďovateľom je spoločnosť Danone, zrealizovala spoločnosť Nielsen IQ na vzorke 106 všeobecných lekárov pre deti a dorast.

Ľudské zdravie v značnej miere závisí od vonkajších podmienok, najmä od správnej výživy v prvých 1000 dňoch života. Podľa prieskumu najčastejším nedostatkom vo výžive dojčiat a batoliat je, že rodičia zavadzajú do pravidelnej stravy dieťaťa nevhodné a nezdravé potraviny. Až 21 % dojčiat príliš skoro konzumuje solené, údené, konzervované potraviny či dokonca polotovary, 16 % dojčiat predčasne konzumuje nevhodné mliečne výrobky, 9 % dojčiat pravidelne jedáva sladkosti vrátane sladených nápojov. Príliš skoré, ale aj veľmi neskoré zavádzanie alergénov do stravy dieťaťa môže zvýšiť riziko výskytu potravinovej alergie a rozvoj ďalších alergických ochorení. Je potrebné mať na pamäti, že ochutnávka ešte nie je plnohodnotným príkrmom a nemôže tak byť považovaná za náhradu mliečnej dávky. Vďaka Iniciatíve prvých 1000 dní bol rodičom sprístupnený online nástroj Nutricheq – https://www.1000dni.sk/nutricheq/. Dotazník vznikol v spolupráci so Slovenskou pediatrickou spoločnosťou a pomáha rodičom odhaľovať nedostatočnú alebo naopak nadmernú konzumáciu niektorých druhov potravín či živín alebo hroziacu podvýživu či nadváhu dieťaťa.

„Podporou Iniciatívy prvých 1000 dní chceme zdôrazniť dôležitosť správneho stravovania dojčiat na Slovensku a upozorniť na nedostatky v ich výžive, keďže dlhodobé zanedbávanie správnej výživy v ranom veku môže mať neblahý vplyv na celkové zdravie jedinca v dospelosti. Veríme, že naša snaha a podpora Iniciatívy prvých 1000 dní sa zúročí v podobe reálnej pomoci pre pediatrov, praktickej formy vzdelávania pre rodičov ako aj celkovej informovanosti širokej verejnosti,“ dodáva Mária Jendrišáková, vedúca pre korporátne záležitosti Danone Česká republika a Slovensko.

O prieskume

Prieskum uskutočnila spoločnosť Nielsen IQ na reprezentatívnej vzorke 106 slovenských lekárov pre deti
a dorast. Jednalo sa o kvantitatívny telefonický prieskum, ktorý prebiehal koncom júna a začiatkom júla 2023.

O Iniciatíve prvých 1000 dní

Iniciatíva prvých 1000 dní napomáha aplikácii vedeckých poznatkov z oblasti nutričného programovania do praxe a podporuje vzdelávanie praktických pediatrov, sestier, lekárnikov a rodičov v oblasti výživy malých detí. Jej ambíciou je nasmerovať pozornosť verejnosti na dôležitosť budovania správnych stravovacích návykov
v ranom veku, naštartovať zmenu správania rodičov a pozitívne tak ovplyvniť celoživotné zdravie detí.
Viac nawww.1000dni.sk.

O spoločnosti 

Danone je popredná svetová potravinárska spoločnosť pôsobiaca v troch oblastiach zameraných na zdravie: čerstvé mliečne a rastlinné výrobky, balené vody a špeciálna výživa pre deti a dospelých. V súčasnosti vlastní najrozsiahlejšiu zbierku fermentačných baktérií na svete a jej dlhoročným poslaním je prinášať zdravie čo najväčšiemu počtu ľudí prostredníctvom potravín.  

Cieľom Danone je inšpirovať ľudí k zdravšiemu a udržateľnejšiemu stravovaniu a dodržiavať pitný režim. Zároveň sa zaviazala dosiahnuť merateľné nutričné, sociálne, spoločenské vplyvy a dosahovať pozitívny vplyv na životné prostredie. Spoločnosť Danone postavila svoju stratégiu na obnovení rastu, konkurencieschopnosti a vytváranie hodnôt z dlhodobého hľadiska. Do roku 2025 sa chce stať jednou z prvých nadnárodných spoločností, ktoré získali globálnu certifikáciu B Corp™.  

S viac ako 100 000 zamestnancami po celom svete a predanými produktmi na viac ako 120 trhoch spoločnosť vygenerovala v roku 2021 tržby vo výške 24,2 miliardy EUR. V súčasnosti portfólio Danone zahŕňa popredné medzinárodné značky (Actimel, Activia, Alpro, Aptamil, Danette, Danio, Danonino, evian, Nutricia, Nutrilon, Volvic, atď.). Na slovenskom a českom trhu ponúka značky mliečnych a rastlinných produktov ako napr. Activia, Actimel, Danette, Kostici a Fantasia, Alpro, ale aj výrobky detskej výživy Nutrilon a Hami
a prípravky klinickej výživy spojené so značkou Nutricia – Nutridrink, Forticare, Cubitan, Nutrison, Neocate a ďalšie.
 

Danone je súčasťou európskej akciovej burzy Euronext Paris a zároveň je súčasťou amerického finančného trhu OTCQX prostredníctvom programu ADR (American Depositary Receipt). Je súčasťou akcií popredných indexov udržateľnosti vrátane indexov spravovaných spoločnosťami Vigeo Eiris a Sustainalytics, ako aj Ethibel Sustainability index, indexu MSCI ESG, sérii indexov FTSE4Good, indexu rodovej rovnosti Bloomberg a indexu prístupu k výžive. 

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok prosím kontaktujte:          

Katarína Palečková 

External Communication Specialist CZ&SK 

General Secretary 

Danone s. r. o. 

Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava 

M: + 421 918 397 374 

katarina.paleckova@danone.com 

danone.sk | danone.cz 

  

Facebook
LinkedIn