Pracovníci agrosektora budú v prípade druhej vlny COVID-19 viac chránení

Bratislava, 13. augusta 2020 – Pracovníci v poľnohospodárstve patria podľa najnovšieho pandemického plánu medzi rizikové profesie. Rozhodla o tom Pandemická komisia vlády SR, ktorá schválila nový pandemický plán v súvislosti s možným vývojom druhej fázy ochorenia COVID-19 na Slovensku. 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) sa spolu aj s ďalšími rezortmi a zainteresovanými partnermi pripravuje na možnú druhú vlnu vývoja ochorenia COVID-19 na Slovensku. S cieľom nastaviť opatrenia čo najlepšie, ako aj eliminovať možné riziká a negatívne dopady zasadala Pandemická komisia vlády SR.

Nový pandemický plán, ktorý komisia schválila, rozšíril tzv. rizikové skupiny obyvateľstva a to o pracovníkov v poľnohospodárstve. Ide konkrétne o profesie veterinárnych lekárov, ošetrovateľov zvierat a pracovníkov v potravinárskom priemysle.

V praxi to bude znamenať, že v prípade ochorenia budú mať títo zamestnanci prednostné právo na vyšetrenie, nárok na používanie ochranných osobných pracovných prostriedkov (OOPP) kategórie FFP3 a ďalšie.

Slovenská republika sa aktuálne nachádza v prvej fáze a MPRV SR preto realizuje činnosti protiepidemických opatrení v rámci svojej pôsobnosti. Predovšetkým ide o nákup a zabezpečenie OOPP pre potreby rezortu, ako aj komunikácia s operačnýcm strediskom Pandemickej komisie vlády SR.

Agrorezort vďaka tomu dokáže zabezpečiť aktívne fungovanie sektora a poľnohospodárskej prvovýroby v prípade druhej vlny ochorenia COVID-19 na Slovensku.

Facebook
LinkedIn