Propagácia európskych vysokokvalitných agropotravinárskych výrobkov- SIAL India 6.-12.12.2023_Výzva na participáciu

Na základe listu komisára EÚ pre poľnohospodárstvo J. Wojciechowskeho si Vás dovoľujeme osloviť vo veci  propagácie európskych vysokokvalitných agropotravinárskych výrobkov, nakoľko sa  plánuje realizovať tretia misia na vysokej úrovni do Indie (Naí Dillí a Bombaj) v termíne 6. -12. decembra2023 spolu s účasťou na medzinárodnom veľtrhu SIAL India.

Dôležitým aspektom návštevy bude aj uľahčenie prístupu na trh a vytvorenie kontaktov medzi európskymi a indickými spoločnosťami pôsobiacimi v agropotravinárskom sektore. Súčasťou bude podnikateľská delegácia zložená z maximálne 70 zástupcov európskeho potravinárskeho sektora so záujmom o nadviazanie obchodných kontaktov v Indii vrátane európskych a národných združení výrobcov z kľúčových sektorov s najväčším potenciálom pre obchod a spoluprácu.

Hlavné  komodity  s potenciálom  pre  export:  bravčové   mäso  a  hydina,   čokoláda,   cukrovinky a pekárske výrobky,  mliečne výrobky, víno, pivo  a liehoviny, olivový olej a rastlinné oleje,  ovocie   a zelenina, výrobky so zemepisným označením, komodity ako obilniny, olejnaté semená a krmivá.

Komisár v liste žiada o rozšírenie tejto výzvy na príslušné kontakty v SR.

Zainteresované spoločnosti a  organizácie  môžu   zaregistrovať   svoje   žiadosti   participovať   v   podnikateľskej   delegácii  do 15. júna2023 online na stránke: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HLM-lndia-2023.

Konečný výber účastníkov bude založený na produktovej a geografickej vyváženosti delegácie, do úvahy sa bude brať aj reprezentatívnosť kandidátov a ich schopnosť vstupu na náročné trhy. Zároveň je dôležité zabezpečiť primeranú a rôznorodú propagáciu agropotravinárskych výrobkov zo všetkých členských štátov EÚ.

V prípade záujmu prosím kontaktujte Ing. Bianku Kuštárovú bianka.kustarova@land.gov.sk

Facebook
LinkedIn