Stretnutie s ministrom životného prostredia

Dňa 19. augusta sa uskutočnilo rokovanie zástupcov potravinárskych samospráv – Potravinárskej komory Slovenska a Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory s ministrom životného prostredia Jánom Budajom.

Predmetom rokovania boli témy:
– zrýchlenie procesu povoľovania alternatívnych zdrojov energie
– možnosti financovania budovania a modernizácie technológií na ochranu životného prostredia;
– rast cien surovín a s tým súvisiacich obalových materiálov pre potravinársky priemysel;
– aktuálna legislatíva a legislatívne návrhy.

Zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR informovali zástupcov potravinárskych samospráv o príprave legislatívy, ktorá by mala znížiť administratívu a časovú náročnosť povoľovania alternatívnych zdrojov energie.

Zároveň informovali o možnosti financovania projektov z OP kvalita životného prostredia, z týchto výziev však môžu byť podporené len tie projekty, ktoré nespadajú pod podporu z Programu rozvoja vidieka.


Za Potravinársku komoru Slovenska sa stretnutia zúčastnil prezident Daniel Poturnay, 1. viceprezident Robert Kicina a riaditeľka Jana Venhartová.

Facebook
LinkedIn