Stretnutie s predsedom NR SR Borisom Kollárom

Dňa 5.10.2022 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov PKS s predsedom NR SR Borisom Kollárom a predsedom Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslavom Karahutom. Kľúčovými bodmi stretnutia boli:

  • Riešenie energetickej krízy – V NR SR bol schválený zákon umožňujúci vyhlásenie energetickej núdze, tento bude pravdepodobne vyhlásený a následne zoštátnená vyrobená elektrická energia, ktorá bude následne distribuovaná prostredníctvom štátnej organizácie 
  • Kompenzačné schémy – Štátny rozpočet je už teraz napätý a neumožňuje uvoľniť také finančné prostriedky, ako robia iné krajiny. V tejto súvislosti p. Karahuta uviedol, že chce navrhnúť novému ministrovi hospodárstva podporné schémy pre potravinársky priemysel, preto nás vyzval na zaslanie návrhov. 
  • Poslanecké návrhy – vyjadrili sme znepokojenie nad množstvom poslaneckých návrhov, ktoré majú vplyv na podnikateľské prostredie bez toho, aby boli riadne vypracované dopady na verejné financie a podnikateľské prostredie. Predseda NR SR uznal, že návrhy koalície by mali byť predkladané vládou po riadnom pripomienkovom konaní. 
Facebook
LinkedIn