TLAČOVÁ SPRÁVA SZSM: Ceny mäsa a mäsových výrobkov sa budú výrazne zvyšovať


Bratislava 14. marca 2022 : Ceny mäsa a mäsových výrobkov sa budú výrazne rásť. Zvyšovanie cien bravčového mäsa a mäsových výrobkov je nevyhnutnou reakciou výrobcov na zvyšujúce sa náklady vstupujúce do výroby.
Spracovatelia mäsa zvyšovaním cien reagujú na skokový nárast vyvolávacej ceny jatočne upravených tiel (JUT) na nemeckej burze s bravčovým mäsom, kde bol zaznamenaný nárast ceny z hodnoty 1,20 EUR/kg v 6. týždni na hodnotu 1,75 EUR/kg v 10. týždni, čo predstavuje historicky najvyšší nárast ceny o 45,83% v priebehu štyroch týždňov.
Zároveň ďalším nepriaznivým vplyvom, ktorý má priamy vplyv na odberateľské ceny mäsa a mäsových výrobkov sú aj neúmerne sa zvyšujúce ceny energií a pohonných hmôt.
„Výrazný nárast cien bravčového mäsa ako základnej suroviny, energií a PHM sú spracovatelia mäsa nútení premietnuť aj do ich odberateľských cien. Očakávame preto, že navýšenie cien mäsa a mäsových výrobkov sa u výrobcov prejaví už druhej polovice marca a to približne na úrovni 25-30%, pričom predpokladáme, že navýšenie cien mäsa a mäsových výrobkov nemusí byť konečné.“ uvádza Eva Forrai, výkonná riaditeľka Slovenského zväzu spracovateľov mäsa.

Facebook
LinkedIn