Výzva pre spracovateľov – účasť na výstavách

Vážení členovia Potravinárskej komory Slovenska, 

dňa 10.10.2022 bola zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie minimálnej pomoci na účasť spracovateľa na výstave.

Výzva je otvorená od 10. októbra 2022 do 31.októbra 2022.

Výzva ako aj  informácie ohľadom výzvy sú zverejnené na Spracovatelia na výstave (de minimis) / PPA – Pôdohospodárska platobná agentúra (apa.sk)
Viac informácii ohľadom podpory účasti spracovateľa na výstavách je zverejnených na tejto stránke.
 
Zároveň dávame do pozornosti, že vo „ Výzve na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na účasť spracovateľa na výstave“ je poznámka , že v prípade účasti na výstave GASTRA & KULINÁRIA v Nitre v dňoch 09. – 12. 11. 2022 je žiadateľ povinný doručiť kópie dokladov o uhradených nákladoch alebo výdavkoch najneskôr 18. 11. 2022, v opačnom prípade nebudú akceptované.

Facebook
LinkedIn