Európska komisia spustila informačný systém označovania potravín

Po mnohých rokoch diskusií a príprav Európska komisia konečne spustila takzvaný informačný systém označovania potravín (FLIS). Priamy prístupový odkaz na FLIS nájdete tu.

FLIS bol vyvinutý ako nástroj, ktorý pomáha prevádzkovateľom potravinárskych podnikov pri implementácii povinných pravidiel označovania EÚ. IT riešenie umožňuje používateľom zvoliť si potravinu (kategóriu) a automaticky vyhľadať povinné označenia EÚ v 23 jazykoch EÚ.

Poskytuje tiež odkazy na príslušné právne ustanovenia a existujúce usmerňujúce dokumenty. FLIS nemá žiadny právny účinok a v žiadnom prípade nie je zárukou správneho dodržiavania; môže však pomôcť pri identifikácii legislatívnych požiadaviek, ktoré prevádzkovateľom potravinárskych podnikov mohli chýbať alebo o ktorých nevedeli.

Facebook
LinkedIn