Ministerstvo pôdohospodárstva spustilo výzvu pre potravinárov v hodnote 170 miliónov EUR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR oznámilo vo štvrtok 16. decembra 2021 spustenie výzvy na projekty pre potravinárov v hodnote 170 miliónov eur.

Prostriedky z výzvy na podporu investícií budú môcť čerpať malé, stredné aj veľké potravinárske podniky. Zapojiť sa môžu aj spracovatelia poľnohospodárskej prvovýroby. Pomoc je rozdelená do siedmich oblastí;  mäsopriemysel, pekárenský a cukrovinkársky priemysel, mliekarenský priemysel, konzervárenský a mraziarenský priemysel, cukrovarnícky a tukový priemysel, priemysel pre výrobu kŕmnych zmesí a priemysel výroby piva, vína, liehu a nealkoholických nápojov.

Výzva je zverejnená na webstránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry, nájdete ju na tomto linku.

  • Žiadatelia budú môcť predkladať svoje žiadosti elektronickou formou od 14.1.2022. Výzva bude otvorená do 31.3.2022.
  • Na zjednodušenie obstarávania budú môcť žiadatelia využiť bezplatnú elektronickú aplikáciu JOSEPHINE.
  • Na zníženie administratívnej záťaže pri obstarávaní sú pripravené jednotné šablóny a videomanuály, ktoré budú k dispozícii pre žiadateľov po registrácii v aplikácii JOSEPHINE podľa informácií uvedených vo výzve.
  • Formálnu asistenciu pri podávaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok bude poskytovať Agentúra pre rozvoj vidieka na stránke www.arvi.sk.
  • Od januára sa menia podmienky regionálnej a minimálnej štátnej pomoci v rámci EÚ. To znamená, že predovšetkým malé a stredné podniky v menej rozvinutých regiónoch dostanú v závislosti od regiónu a zdroja (EPFRV, EURI) o 5 až 10 % intenzívnejšiu pomoc z Programu rozvoja vidieka.
  • Výzva podporí napríklad investície do rekonštrukcie stavieb a infraštruktúry, do rozširovania technologických kapacít a modernizácie zariadení, strojov a prístrojov, do vývoja technológií a zavádzania inovácií, do energetických úspor, eliminácie vedľajších produktov alebo odpadu, do čistiarní odpadových vôd, ako i  do ďalších aktivít súvisiacich so spracovaním, skladovaním, odbytom vrátane nákupu a využívania chladiarenských, mraziarenských alebo termoizolačných typov automobilov, aj do podnikových a mobilných predajní.

Tlačovú správu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka nájdete na tomto linku.

Facebook
LinkedIn