Komisia zverejnila dokument k potravinovej bezpečnosti

Po niekoľkých odkladoch zverejnila Európska komisia 4. januára 2023 dlho očakávaný dokument o hybných silách potravinovej bezpečnosti v EÚ a vo svete, doplnený o krátke tlačové vyhlásenie.

Túto správu oznámil viceprezident Timmermans 22. júna 2022, v deň prezentácie návrhov Komisie na obnovu prírody a pesticídy: „my [kolégium Komisie] sa dnes dohodli, že pripravíme komplexnú analýzu všetkých faktorov potravinovej bezpečnosti“, aby sme informovali budúcnosť tvorby politiky. „Zostavíme všetko, čo sa teraz dá urobiť, aby sme urýchlili náš prechod na udržateľné potravinové systémy.“

Analýza je prezentovaná ako „rámec pre útvary Komisie na zistenie a zváženie rôznych rozmerov súvisiacich s potravinovou bezpečnosťou pri uskutočňovaní príslušných politických iniciatív“. Od začiatku sa zdôrazňuje, že „dokument nenahrádza žiadne hodnotenie vplyvu spojené s konkrétnym legislatívnym návrhom“.

V správe, ktorú pripravilo JRC, sa uvádza dlhý zoznam (25) aspektov ovplyvňujúcich potravinovú bezpečnosť z krátkodobého a dlhodobého hľadiska s podrobnou analýzou jednotlivých aspektov. Pokiaľ ide o stratégiu„Z farmy na stôl“, Komisia poznamenáva, že „právne iniciatívy Z farmy na stôl, ktoré Komisia doteraz navrhla, majú teraz nulový vplyv na potravinovú bezpečnosť, keďže ide len o návrhy. Sú navrhnuté tak, aby časom zlepšili potravinovú bezpečnosť“.

Dokument je dostupný na nasledovnej stránke. https://commission.europa.eu/system/files/2023-01/SWD_2023_4_1_EN_document_travail_service_part1_v2.pdf

Facebook
LinkedIn