Medzinárodný potravinársky veľtrh v Aténach – Food Expo 2023

Úspešná účasť SR na Food Expo v marci 2022 potvrdila potenciál prieniku slovenských potravinárskych spoločností na grécky trh a zmysel participácie aj na ďalších ročníkoch tohto veľtrhu. Zastupiteľský úrad Atény (ZÚ Atény ) má na veľtrhu zarezervovaný stánok o rozlohe 21 m2 v pavilóne č. 1 (v ktorom vystavujú napr. aj spoločnosti z Poľska, Nemecka, USA, Rakúska, Belgicka, Španielska, Grécka, Cypru, Bulharska, Kosova, Indie a Thajska). ZÚ Atény poskytne priestor pre spoločnú prezentáciu slovenských potravinárskych spoločností, pričom za potenciálnych účastníkov veľtrhu považujeme aj slovenských vinárov, keďže súčasne s veľtrhom Food Expo 2023 prebehne aj medzinárodná výstava vín –  Oinotelia .

V zmysle ponuky organizátora veľtrhu – Forum SA – cena za výstavnú plochu vrátane konštrukcie stánku predstavuje 285 eur/m2 + registračný poplatok (300 eur). Prenájom plochy (21m2) a registračný poplatok bude ZÚ Atény v plnej výške financovať z už oficiálne schváleného projektu ekonomickej diplomacie (PED) MZVEZ SR.  Ide o kompletne vybavený stánok, ktorý zahŕňa špeciálnu konštrukciu, jednotný dizajn a vybavenie (pulty, vitríny a stoličky), ako aj grafickú úpravu v rámci stánku pre zviditeľnenie každej z participujúcich firiem. Stánok bude slúžiť na spoločnú prezentáciu a rokovací priestor pre účastníkov veľtrhu zo SR.

Ďalšie výdavky vystavujúcich firiem, spojené napr. s dopravou a ubytovaním si hradia podnikatelia sami.    

Základné informácie  o veľtrhu:

V dňoch 18.-20.3.2023 sa v Aténach uskutoční veľtrh Food Expo – najväčší veľtrh potravín, jedla a nápojov v Grécku a najvýznamnejší potravinársky veľtrh v regióne juhovýchodnej Európy. Veľtrh pokryje v r. 2023 výstavnú plochu 50 tis. m², pričom sa očakáva účasť cca 1300 vystavovateľov (z celkovo 40 krajín sveta),  cca 32 tisíc návštevníkov a 850 „hosted-buyers“. Organizátorom veľtrhu je Forum SA, ktorá patrí NürnbergMesse Group a organizuje najkvalitnejšie veľtrhy v Grécku (GR) . Veľtrh sa uskutoční v modernom výstavisku Metropolitan Expo v blízkosti medzinárodného aténskeho letiska, a prebehne pod záštitou Ministerstva poľnohospodárstva GR a Federácie potravinárskych podnikov GR. Foodexpo je určený výlučne profesionálom z oblasti potravinárstva a počas veľtrhu sa pravidelne konajú početné B2B stretnutia, sprievodné podujatia a semináre. (Viac informácií k veľtrhu Foodexpo je k dispozícii na: www.foodexpo.gr a k súčasne prebiehajúcej výstave  Oinotelia: www.oenotelia.gr). Ide o kvalitný veľtrh s vysokou medzinárodnou účasťou, návštevnosťou a dobrým mediálnym pokrytím. Grécko je vďaka svojej strategickej geografickej pozícii ideálnou destináciou pre výstavu potravinárskeho priemyslu. Potravinárstvo predstavuje jednu z perspektívnych oblastí vzájomnej spolupráce SR-GR, aj vzhľadom na dobre vyvinutý sektor služieb v GR, predovšetkým v oblasti cestovného ruchu a gastronómie. Food Expo ponúka príležitosť pre prezentáciu slovenských potravinárskych podnikov, ktoré budú môcť nadviazať nové kontakty s gréckou a medzinárodnou potravinárskou komunitou (napr. v rámci širšieho regiónu JV Európy, vrátane Balkánu). Slovenské spoločnosti zároveň získajú lepší prehľad o situácii na GR trhu, čo prispeje k ich schopnosti reagovať na miestne špecifiká. V neposlednom rade veľtrh poskytuje priestor aj pre prípadnú spoluprácu s miestnymi dodávateľmi vstupných surovín (napr. orechy, semená, ovocie, zelenina a pod.). Potravinársky veľtrh Food Expo 2023 sa zameria na prezentáciu v nasledujúcich kategóriách:oleje, ovocie a zelenina, džemy – med – orechy, olivový olej – olivy, strukoviny – cereálie, víno, vegánske produkty, aromatické rastliny – bylinky, káva – nápoje, ryby a mäkkýše, mrazené produkty, výrobky zdravej výživy; mäso – hydina – údeniny – mäsové výrobky, bio a organické produkty, koreniny – omáčky, vody – nealko nápoje – džúsy, víno, stredomorské jedlá, produkty CHOP a CHZO. Potenciál rastu exportu SR v oblasti potravinárstva zatiaľ nebol využitý v plnej miere. Grécka ekonomika je dlhodobo výrazne závislá od dovozu a dosahuje tradične vysokú negatívnu obchodnú bilanciu. Grécko ako významná turistická destinácia má (hlavne počas sezóny) zvýšené potreby dovozu mnohých potravinárskych výrobkov.

Záujem  o účasť  v spoločnej prezentácii ZÚ Atény na výstave Food Expo, ktorá sa uskutoční v termíne 18.3 -20.3.2023  v  prosím nahláste do 3.2.2023 mailom  na  jana.palatova@mzv.sk. V prípade otázok Vám bližšie informácie poskytne  pani Palátová zo ZÚ Atény.

Kontaktná osoba ZÚ Atény:

Embassy of the Slovak Republic in Athens

Georgiou Seferi Str. 4

154 52 Paleo Psychiko

Athens – Greece

Tel.: +30 2106771984 

Facebook
LinkedIn